NYHET28 januari 2022

Stockholms stad presenterar stödpaket på 100 miljoner till näringslivet

Besöksnäringen och restaurangbranschen har i allra högsta grad drabbats av pandemin. Stockholms stad vill nu avsätta ungefär 100 miljoner för att lätta på avgifts och tillståndskostnader för dessa branscher. Stockholms socialborgarråd Jan Jönsson (L) ger sin syn på det lokala stödpaketet.

”Ska vi fortsätta vara en levande storstad, där det är roligt och intressant att bo behöver vi värna den infrastruktur som främjar detta. Därför behöver vi från kommunens sida göra det vi kan för att företagen ska överleva”, säger Jan Jönsson. Foto: Stockholm stad

– Vi såg tidigt i pandemin att den kommer slå hårt mot krog och besöksnäringen. Redan då tog vi fram ett näringslivspaket som innebar bland annat avgiftsfrihet på exempelvis serveringstillstånd, tillsyn och uteserveringar. Vi införde också kortad betalningstid till leverantörer från 30 till 20 dagar. Det som vi nu beslutat om är ett stödpaket som motsvarar ungefär 100 miljoner kronor, varav en hel del är förlängningar av tidigare lättnader, säger Jan Jönsson.

Jan Jönsson träffar regelbundet företrädare för näringslivet och branschrådet för besöksnäringen, där det funnits vissa återkommande orosmoln.

– Företagen räknade med att verksamheterna skulle återgå till det normala när restriktionerna lättade i höstas och många började återanställa för att sedan stå med personal de inte behövde när restriktionerna infördes på nytt snabbt inpå. När det kom till scenshower av olika slag hann de repetera och köpa in rekvisita under hösten, för att inte långt efter få beskedet att föreställningarna måste ställts in. Det betydde stora kostnader, men uteblivna intäkter, säger Jan Jönsson.

Andra utmaningar som branschrådet lyft fram är inbetalningarna av skatteuppskoven.

– Det finns en gnagande oro att skatteuppskovet ska börja betalas tillbaka i april och många upplever att de inte fått ett tydligt besked från regeringen i frågan. Utöver det är det många som poängterar att de olika stöden har betalats ut väldigt sent och att de är krångliga att ta del av. Branschrådet beskriver dessa delar som det största hotet mot ekonomin då företagen inte har någon ekonomisk reserv i nuläget. Därför känns det betydelsefullt att vi från Stockholms stads sida beslutat att låta lättnaderna och stöden ligga kvar under hela 2022, säger Jan Jönsson.

Stockholms socialborgarråd lyfter fram vikten av att Stockholm fortsätter att vara en levande storstad, där det är både roligt och intressant att bo. 

– Restaurang-, hotell-, nöjesbranschen gör tillsammans den här staden till en attraktiv plats. Utöver det anställer de ungefär 36 000 personer i Stockholm, där en hög andel är unga och nya på arbetsmarknaden. Ska vi fortsätta vara en levande storstad, där det är roligt och intressant att bo behöver vi värna den infrastruktur som främjar detta. Därför behöver vi från kommunens sida göra det vi kan för att företagen ska överleva, säger Jan Jönsson.

Jan Jönsson ger lugnande besked gällande den ekonomiska aspekten, både för de berörda företagen och skattebetalarna.

– Det hela kommer ske på ett väldigt enkelt vis. Fakturor som egentligen hade skickats för exempelvis serveringstillstånd kommer nu inte att skickas ut. När det gäller våra kommunala stödpaket handlar det om avgiftsunderlåtelser, där vi beslutat att det kommer att landa runt 100 miljoner. Intäktsbortfallet kommer bero på hur många företag som berörs av lättnaderna, därav finns det ingen fastställd övre gräns i nuläget, men vi kommer klara av detta intäktsbortfall inom ramen för vår normala buffert, säger Jan Jönsson.  

Lokalt FöretagsklimatCorona
Skriven avEmil Ahmadi
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist