Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET17 februari 2021

Krisen är långt ifrån över

Signalerna från senaste företagarpanelen i Västernorrland visar att produktion och försäljning i länets företag fortsätter att utvecklas dåligt. Närmare sex av tio företag uppger en nedgång jämfört med för ett halvår sedan. Inget annat län redovisar lägre jämförelsetal.

Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland
Foto: Ernst Henry Photography AB

Tillväxten spås visserligen ta fart något under de kommande sex månaderna, men inte alls i samma takt som kan noteras i övriga delar av landet. Den relativt svaga förväntade tillväxttakten slår också igenom på företagens förväntningar på framtida investeringar och nyanställningar. Här förväntar sig företagen en fortsatt negativ tillväxt under det kommande halvåret, vilket man är ensam om att göra i hela landet.

Utöver det stora tappet i produktion/försäljningsvolym uppger 37 procent av de svarande företagen att investeringarna har minskat jämfört med ett halvår sedan. 29 procent har också färre anställda.

När det kommer till branscher är byggsektorn samt företagen inom handeln/besöksnäring/transport hårdast drabbade. 65 procent av företagen inom bygg och 67 procent inom den senare gruppen uppger sig ha en minskad produktion och försäljningsvolym.

– Det är tydligt att krisen ännu inte är över. Inte minst för många hotell, restauranger och upplevelseföretag är läget fortfarande akut. Situationen är också svår för företag inom byggbranschen, säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef för Svenskt Näringsliv Västernorrland.

– Det är helt avgörande att stöden snabbt når de företag som behöver dem. Tyvärr är det många företag som vittnar om att stöden är krångliga att söka och att det dessutom tar för lång tid innan pengarna kommer fram. Om inte detta förbättras finns det stor risk för fler konkurser och uppsägningar framöver, fortsätter hon.

Bilden är dock inte helt nattsvart. 17 procent av de svarande företagen tror att investeringarna kommer att öka de kommande sex månaderna. 15 procent tror att antalet anställda kommer att öka under samma tidsperiod.

– Den ökande framtidstron hos vissa företag bygger till stor del på att vaccinationsprogrammen kommer att fungera. Här har inte Västernorrland råd att halka efter, avslutar Anna Hedensjö Johansson.

FöretagarpanelenKonjunkturenVästernorrland
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist