Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET8 december 2020

Ett av fyra företag hotas om stödåtgärder uteblir 

Den ökande smittspridningen och de restriktioner som införts för att begränsa smittan bromsar den uppgång i ekonomin som påbörjades under det tredje kvartalet. Några branscher tuffar på nästan som vanligt medan det är nattsvart i andra, med risk för konkurser och uppsägningar. Samtidigt riskerar en hög arbetslöshet nu att bita sig fast. 

Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland.

– Vi har ett i grunden starkt näringsliv i länet och det är bra. Men när ett av fyra företag uppger att deras existens är hotad om pandemin fortsätter utan ytterligare stödåtgärder är läget allvarligt. Ingenting talar för att smittspridningen kommer att upphöra i närtid. Nu är det viktigt att regeringen snabbt lägger fram ytterligare åtgärder för att så många företag som möjligt ska klara det här och övervintra, säger Anna Hedensjö Johansson. 

Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel visar att Västernorrlands företags produktion och försäljning förbättrades något under det förra kvartalet men har åter gått tillbaka och befinner sig nu på den lägsta nivån i hela riket. Detta har gett stora negativa konsekvenser på företagens förväntningar på framtiden. Såväl framtida produktion/försäljning, investeringar och antal anställda väntas fortsätta utvecklas negativt under det kommande halvåret. Västernorrland är tillsammans med Gotland och Värmland de enda regionerna i riket som förväntar sig negativ tillväxt för samtliga undersökta variabler för de kommande sex månaderna. 

– För många företag är det ett allvarligt läge, betydligt värre än i våras. Samtidigt finns det branscher som inte alls är lika ansträngda som då. Delar av tjänstesektorn och detaljhandeln blöder och för besöksnäringen med hotell och restauranger samt för persontransporter är det nattsvart, säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef på Svenskt Näringsliv. 

I länet uppger närmare sex av tio företag i Svenskt Näringslivs företagarpanel att försäljningen har minskat under det senaste halvåret. Vart fjärde företag uppger att man har problem med likviditeten eller med finansieringen.  

Krisen har medfört en snabbt stigande arbetslöshet. I oktober var drygt 100 000 fler arbetslösa i Sverige jämfört med ett år tidigare, i Västernorrland är antal inskrivna arbetslösa 10 714 personer per den 7 december. Vart tredje företag i länet har uppgett att man tvingats dra ner på antalet anställda vilket speglar siffran för hela riket. 

– Det är viktigt att så många företag som möjligt överlever krisen så att inte ännu fler jobb slås ut. Arbetslösheten kommer att vara en av de stora utmaningarna under en lång tid framåt. Det gäller nu att stöden till företagen görs tillgängliga, snabbt och enkelt, avslutar Anna Hedensjö Johansson.  

Konjunktur - Sveriges ekonomiska lägeFöretagarpanelVästernorrland
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist