Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET10 maj 2021

Höga ambitioner hos företagen att anställa 

För andra kvartalet i följd uppvisar Västernorrlands företag den svagaste tillväxten i Sverige vad avser produktion och försäljning. Även om vissa ljusningar syns bland företagen påverkar coronakrisen fortfarande flera branscher hårt, enligt Svenskt Näringslivs företagarpanel.

”Stöden måste finnas kvar och förbättras så länge restriktionerna finns kvar”, säger Svenskt Näringslivs regionchef Anna Hedensjö Johansson. Foto: Ernst Henry Photography AB

Enligt företagarpanelen anger fyra av tio företag att försäljningen minskat under den gångna sexmånadersperioden. Den svaga försäljningsutvecklingen ger negativa konsekvenser för företagens kommande investeringar, som även de befinner sig bland landets lägsta noteringar. Förväntningarna på sysselsättningstillväxten under det kommande halvåret har skruvats upp en del jämfört med förra kvartalet, men inte i samma utsträckning som för riket som helhet.  

–  På lite längre sikt är dock Västernorrlands företag några av de mest ambitiösa företagen vad gäller att öka antalet anställda. För de kommande två åren uppger tre av tio företag att de har höga eller mycket höga ambitioner att öka antalet anställda, säger Anna Hedensjö Johansson. 

I riket som helhet uppger hela 51 procent av de svarande företagen i Svenskt Näringslivs företagarpanel att de tror att produktion/försäljningsvolym kommer att öka nästkommande sex månader. 27 procent tror att investeringarna kommer att öka, vilket kan jämföras med 11 procent som tror att de kommer att minska.   

Inom gruppen handel/besöksnäring/transport minskade försäljningen hos 56 procent av de svarande företagen i Västernorrland under de senaste sex månaderna.   

– Trots att vissa företag sänder positiva signaler är det viktigt att komma ihåg att pandemin slagit väldigt olika. Det helt avgörande att stöden måste finnas kvar så länge restriktioner som begränsar verksamheten gäller, fortsätter Anna Hedensjö Johansson.   

En allvarlig effekt av pandemins påverkan på företagen är att både den totala arbetslösheten och långtidsarbetslösheten har ökat snabbt under pandemin. Likaså har skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda vuxit ytterligare under krisen.   

– För de personer som redan före krisen stod långtifrån arbetsmarknaden är situationen i dagsläget ännu tuffare. Det kommer inte att räcka med att tillväxten tar fart, utan betydelsen av strukturella reformer är viktigare än någonsin. Det är viktigt att denna aspekt inte glöms bort i diskussioner om företagsstöd – att det krävs välmående företag för att skapa nya jobb, avslutar Anna Hedensjö Johansson.   

Konjunkturen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist