NYHET13 november 2020

Klokt att förlänga viktiga krisåtgärder 

Att smittspridningen nu åter tar fart riskerar att drabba företag och jobb såväl här i Västernorrland som i hela landet. Därför är det bra att regeringen och samarbetspartierna vill förlänga viktiga krisåtgärder. 

Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Coronapandemin gjorde att den svenska ekonomin tvärnitade i våras. När efterfrågan försvann fick många företag extremt svårt att klara verksamheten. Hundratusentals anställda permitterades och åtskilliga företag över hela landet tvingades säga upp medarbetare.  

Bilden av hur krisen drabbar olika branscher i Västernorrland är spretig. Företag som levererar lokaler, teknik, persontransporter och mat i samband med konferenser och möten har det riktigt tufft. Inom handeln är kläd- och skohandeln hårt drabbad där färska siffror visar på tvåsiffriga försäljningstapp för åttonde månaden i rad. Inom industrin vittnar exportberoende teknikföretag om ansträngda verksamheter där framför allt den ovissa framtiden leder till osäkerhet i att investera.  

Krisen märks tydligt även i statistiken från Arbetsförmedlingen. I länet är det nu 10 813 inskrivna personer som står utan jobb, nästan 600 fler människor jämfört med samma tidpunkt för ett år sedan. I hela Sverige är nu nästan 100 000 fler utan arbete jämfört med november i fjol.  

Svenskt Näringslivs Företagarpanel visar att av de tillfrågade företagen i Västernorrland har 47 procent minskat sin omsättning senaste halvåret. Resultatet har blivit minskade investeringar och fler uppsägningar. Av företagen i länet har 36 procent minskat sina investeringar och 34 procent minskat antalet anställda senaste halvåret. 

Många av de företag som lyckades överleva den första fasen är fortfarande kraftigt försvagade. De får svårt att klara nya påfrestningar.  

Därför är det mycket välkommet att regeringen och samarbetspartierna lyssnat till varningssignalerna från bland andra Svenskt Näringsliv.  

Att man nu vill förlänga både omställningsstödet och möjligheten till korttidspermittering, samt dessutom utöka företagens möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar är viktiga och effektiva krisåtgärder.  

De kan rädda företag och jobb, här i Västernorrland och i hela landet. Men det kommer att krävas ytterligare insatser. Krisen är tyvärr långt ifrån över.  

coronakrisen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist