NYHET28 juni 2022

Långa leveranstider pressar många branscher

Långa leveranstider och brist på komponenter är ett gissel för många företag i länet. ”Men det finns mitt i detta också fördelar, i vårt fall har tät dialog för att lösa problem gjort att vi kunna stärka samarbetet med många kunder och leverantörer”, säger Maria Åslin, vd, GB Verkstads- och Industrivaror AB.

Maria Åslin, vd, GB Verkstads- och Industrivaror AB

Ända sedan pandemin satte fart under våren 2020 har industrin brottats med långa leveranstider och brist på komponenter. Den besvärliga situationen är långt ifrån över, och för leverantörer med kunder i knipa är tuffa förhandlingar kring vad som går att leverera vanliga.

Ett företag som märkt av detta är GB Verkstads- och Industrivaror i Sundsvall som är ett grossistföretag och säljer industriförnödenheter som till exempel specialskruv, kullager, hydraulikslangar och maskiner till industrin.

– Mycket står på spel för våra kunder, och de litar på att vi kan leverera enligt de avtal vi gjort upp om. Det mesta har vi kunnat lösa, bland annat tack vare ett tidigt styrelsebeslut i vårt bolag, där vi fick klartecken att tidigt under pandemin göra stora inköp och fördubbla lagret, säger vd:n Maria Åslin.

– Vissa specialdelar har varit svåra att få tag på från vår ordinarie leverantör, vilket ställer till det när kundens ritning anger att det ska vara exakt den komponenten. Ibland har det ändå gått att hitta lösningar med alternativa leverantörer, men det har krävts hårt jobb av våra anställda, lägger hon till.

Betydligt intensivare dialog med kunderna än normalt har haft till följd att relationen och samarbetet i många fall stärkts. Dock har lönsamheten i vissa av affärerna naggats i kanten på grund av kraftiga prisökningar som slagit mot GB Verkstad, och där avtalet med kunden i nästa steg inte kunnat kompensera.

Markus Sundström, vd, Sundfrakt AB

Logistikföretaget Sundfrakt AB med ett 100-tal anslutna åkerier har också känt av de långa leveranstiderna.

– När våra åkerier beställer nya fordon får de varken reda på leveranstid eller pris då leverantören inte kan ge det, vilket säger något om situationen som uppstått. Självklart påverkar denna osäkerhet kring leveranser av fordon till våra åkerier vår verksamhet då den medför att det blir väldigt svårt för oss att skriva avtal med kunderna, säger Markus Sundström, vd, Sundfrakt AB.

En del av Sundfrakts kunder har i sin tur också drabbats av bristen på material och komponenter, vilket gjort att de inte kan producera lika mycket som de önskar och därmed minskar även behovet av Sundfrakts tjänster.

– Detta har till viss del uppvägts av en ökad efterfrågan på transporter från större infrastrukturprojekt som inte tycks lida lika mycket av den här problematiken, säger Markus Sundström.

Däremot är inte oväntat de skenande priserna på drivmedel ett hot mot näringen. Sundfrakts vd säger att det gått bättre att få förståelse och kompensation från de privata kunderna på det området, medan det varit betydligt svårare att få förståelse från stat och kommuner.

Varken Sundfrakt eller GB Verkstads- och Industrivaror törs sia om när situationen är tillbaka i ett mer normalt läge.

– Är det något vi lärt oss de senaste åren med pandemi och krig så är det att bygga flexibilitet i organisationen. Att uttala mig om framtiden och världsläget är svårt, vi vet helt enkelt ingenting om de sakerna, säger Maria Åslin.

Skriven avAnders Lövgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist