NYHET7 april 2022

Näringslivet inspirerar Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av de kommuner i landet som ligger på botten i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat. Det var en av anledningarna till att Näringslivsbolaget i Sundsvall bjöd in 25 höga chefer från den kommunala organisationen och diskuterade hur en förändring kan komma till stånd. Inspiratörer var inbjudna från företag.

BRED UPPSLUTNING: 25 chefer från den kommunala organisationen i Sundsvall på plats för att diskutera bland annat hur ett bra bemötande kan ge effekt på företagsklimatet.Foto: Anders Lövgren

Att förändra en kommuns företagsklimat sker inte i en handvändning, det vet de flesta som försökt. Sundsvalls kommun började 2019 arbeta med ett näringslivspolitiskt program som bland annat syftar till att förtydliga att den gemensamma nämnaren för alla anställda är serviceinriktad myndighetsutövning.

2019 var placeringen i rankingen av landets 290 kommuner plats 223, och 2021 var den plats 250. Eftersom det rör sig om ett långsiktigt arbete är det svårt att dra några växlar på siffrorna, men tydligt är att en vändning kan ta tid och att det inte räcker att skriva ett program.

– Det här är en mycket prioriterad fråga för oss på Näringslivsbolaget och vi tror det går att snabba på utvecklingen. Av den anledningen bjöd vi in ledande politiker och cheferna från förvaltningar och de kommunala bolagen till en inspirerande träff med dialogen i fokus, säger Eva Nyh Hederberg, vd, Näringslivsbolaget i Sundsvall.

PRATAR SERVICE: Magnus Ydmark, stadsbyggnadsdirektör, Eva Nyh Hederberg, vd, Näringslivsbolaget, Martin Södergårds, mark- och exploateringschef och Katarina Boberg, utbildningschef, If Skadeförsäkring.
Foto: Anders Lövgren

På plats för att ge cheferna inspiration var bland andra Katarina Boberg, utbildningschef, If Skadeförsäkring. Hon kunde berätta hur företaget gjort en lång resa för att skapa en intern attitydförändring.

– 2008 var vårt fokus främst på riskbedömning, ta fram nya produkter och tänka på tillväxt. I dag är kundnöjdhet vår viktigaste måttstock. Lyckas vi där så kommer vi att vara lönsamma också. Vi vill stå på kundens sida och bry oss om. Att vara “The most caring insurance company” är det vi strävar efter, säger Katarina Boberg.

Nya medarbetare utbildas fyra veckor för att komma in i tankesättet som behövs, det gäller att vara lyhörd och intresserad av kundens situation. Man får träning i hur både enkla och svåra ärenden från kunden kan hanteras, och medlyssning är vanligt. Det betyder att kollegor eller chefer sitter med och hör samtal för att vid behov kunna stötta och ge råd. En kund som haft telefonkontakt med If:s medarbetare får ett sms och kan ge betyg på skalan 1-10 på hur enkelt det var att prata med bolaget. Alla samtal som får betyget 1-4 analyseras och det kan ske en återkoppling där If tar en ny kontakt med kunden, kanske har det bara blivit ett missförstånd.

INSPIRATÖR: Picea Byggs vd Fredrik Malmström berättade bland annat om sina erfarenheter av kommunens upphandlingar. Han var övervägande positiv, men hoppas på fler åtgärder för att underlätta för lokala företag att vinna uppdrag.
Foto: Anders Lövgren

En annan inspiratör från näringslivet var Picea Byggs vd Fredrik Malmström, som berömde Sundsvalls kommun för, som han ansåg, en märkbar förbättring i attityder och bemötande de senaste åren. Han ställde sig också mer än gärna till förfogande om kommunen ville diskutera upplägg kring upphandlingar.

På länk från Nacka kommun medverkade kundbemötandechefen (!) Annmarie Palm och alkoholhandläggaren Anna-Karin Ryberg som kunde berätta om hur de under rubriken Stjärnglans strävar efter ett kundbemötande i världsklass.

Även Helen Caro, hotelldirektör, First Hotel Strand, var med på länk. Hennes erfarenheter av hur Sundsvalls kommun i samband med en kämpig situation hanterade ett serveringstillstånd var mindre positiva.

LEDANDE KVARTETT: Jonas Walker, kommundirektör, Bodil Hansson, kommunalråd, Magnus Ydmark, stadsbyggnadsdirektör och Anders Uddén, kultur- och fritidsdirektör.
Foto: Anders Lövgren

Kommunalrådet (S) Bodil Hansson som deltog tycker att det var en bra dag med stort och välbehövligt fokus på bemötande.

– Vi behöver arbeta kontinuerligt i vardagen i hela organisationen med de här frågorna. Jag tycker det var extra bra att företag finns med i dialogen en sådan här dag, det gör att vi kan hitta vi-känsla kring frågorna. Från kommunens sida behöver vi bli bättre på att lyfta goda exempel och ge våra medarbetare cred när till exempel bemötandet är bra, säger hon.

På frågan om det finns planer för några utbildningsinsatser kopplade till serviceinriktad myndighetsutövning, svarar Bodil Hansson nekande.

– Jag vet att till exempel stadsbyggnadskontoret på sina arbetsplatsträffar har bemötande med som en fast punkt och det är ett steg i rätt riktning. Men jag tycker att vi tydligare än i dag behöver implementera i hela organisationen vad serviceinriktad myndighetsutövning innebär. För detta finns i dag inte en tydlig plan, men jag tycker det ska göra det, säger hon.

POLITIK PÅ PLATS: Näringslivsbolagets vd Eva Nyh Hederberg diskuterar serviceinriktad myndighetsutövning med Niklas Säwén (S) och Erfan Kakahani (V). 
Foto: Anders Lövgren

Förmiddagen på Näringslivsbolaget i Sundsvall avslutades med att deltagarna i mindre grupper reflekterade över dagens program.

– Vi på Näringslivsbolaget ansvarar för genomförandet av det näringslivspolitiska programmet som innehåller fyra fokusområden, varav serviceinriktad myndighetsutövning är ett. Dialog och bemötande med våra företagare är högst prioriterat varpå vi dels kommer att göra detta till en årlig träff, men också löpande och kontinuerligt arbeta med denna fråga. Vi ska vara en attraktiv kommun för näringslivet, säger Eva Nyh Hederberg.

TEXT OCH FOTO: ANDERS LÖVGREN

Serviceinriktad myndighetsutövning

Fyra punkter ingår i Svenskt Näringslivs bedömning av huruvida en myndighet har en serviceinriktad myndighetsutövning:

  • Myndigheten ger företaget råd och vägledning för att kunna nå en hög regelefterlevnad.
  • Handläggare har förståelse för företagarens verksamhet och perspektiv.
  • Myndighetens handläggningstider är rimliga och kommuniceras till företaget.
  • Det är lätt för företaget att komma i kontakt med handläggare.
Lokalt Företagsklimat
Skriven avAnders Lövgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist