Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET29 januari 2021

Ny skatteregel starkt hot mot blåbärsföretagare 

Efter årsskiftet började nya skatteregler gälla inom bärbranschen. Stödeföretaget Blåtands ägare Ulf Hagner kalkylerar med en kostnadsökning på 30 procent.

Foto: Anders Lövgren

Ett normalt år när vi inte har en global och härjande pandemi kommer drygt 300 thailändska bärplockare till södra Norrland för att plocka bär på uppdrag av Blåtand. Antalet importerade bärplockare i hela Sverige är cirka 5 000. 

 ”Det är orättvist och det slår hårt mot oss. Vi blir ensamma i Europa med dessa regler”, säger Ulf Hagner. 
Foto: Anders Lövgren

– Svensk bärbransch med ett exportvärde på en miljard kronor är helt beroende av den här arbetskraften. Vi kan absolut inte räkna med att vi med inhemsk arbetskraft kan få ihop de volymer som krävs, säger Ulf Hagner, vd, Blåtand. 

De thailändska bärplockarna omfattas av kollektivavtal och minimilöner, men de har tidigare aldrig betalat skatt i Sverige på sin inkomst utan gjort det i hemlandet. Från 1 januari är det ändrat, nu är de enligt nya regler skattepliktiga i Sverige. Det gör att bärplockarna förstås kommer att vilja ha en lön som kompenserar skatten.  

– Vi är inte den enda bransch som drabbas, förändringen har varit på gång även tidigare men stoppats främst efter påtryckningar av svenska storbolag som anlitar utländska konsulter som spetskompetens. Nu har regeringen omarbetat förslaget och för vår del betyder det att de utländska bärplockarna som är här cirka två månader ska betala inkomstskatt, säger Ulf Hagner. 

Han säger också att mycket fortfarande är oklart kring de nya reglerna. Frågetecken finns kring vem som ska stå för sociala avgifter, det svenska företaget, bärplockaren själv eller det utländska företag som hyr ut bärplockarna och som ofta är en mellanhand i sammanhanget. 

– Vår preliminära uträkning visar på en kostnadsökning på 30 procent för oss, och det kan vi omöjligt klara med tanke på den stenhårda konkurrens och prispress som gäller på marknaden. Inget annat av våra konkurrentländer har den här typen av regler, så självklart tycker vi det är orättvist, säger Ulf Hagner. 

Ulf Hagner beskriver bärbranschen som unik och speciell, med tanke på att råvaran växer vilt och omfattas av allemansrätten. 

Att köpa bär av en svensk medborgare omgärdas dock även det av skatteregler. Upp till 12 500 kronor kan en svensk medborgare tjäna utan att betala skatt. Att täcka upp ett bortfall av thailändare med svenskar ser Ulf Hagner dock som orimligt att tänka sig. 

– För det första är thailändarna otroligt snabba i skogen och kan tjäna ihop bra med pengar om det är ett bra bärår. Få svenskar kan hålla jämna steg med dem, om de ens vill ta jobbet. Jag tror också att risken är stor att vi får se oseriös verksamhet och en oreglerad bransch när vi inte kan behålla den modell vi haft. 

Andra förutsättningar i Finland

Den erfarne blåbärsföretagaren i Stöde sneglar gärna österut när han ska jämföra förutsättningarna för företagande i branschen. 

– Finland har en helt annan modell, där är all plockning av vilda bär är skattefri. Bärbolagen bjuder in plockare som får speciella turistvisum och myndigheterna som i vårt grannland är mycket mer engagerade i frågan ser upplägget som en bra affär för alla. 

– Sverige har 30 procent av internationell marknad för blåbär, lingon och hjortron och ska inte ge bärföretagen sämre förutsättningar än i Finland, då befarar jag att näringen kommer att dö, säger Ulf Hagner. 

Vad som kommer att hända i bärbranschen 2021 vet varken han eller någon annan bärföretagare. Coronapandemin kommer med stor sannolikhet att sätta djupa spår i all arbetskraftsimport även detta år (2020 kom bara en bråkdel av thailändarna hit jämfört med tidigare år) och hur de nya reglerna egentligen ska tolkas diskuteras för fullt. 

– Våra skattejurister håller på och utreder frågan, men som det ser ut i nuläget betyder det ett hårt slag, sammanfattar Ulf Hagner. 

Ändrade skatteregler utifrån andra näringar

Från Stöde kommer också riksdagspolitikern Malin Larsson (S). Så här säger hon om de nya skattereglerna och om kritiken från bärbranschen: 

”Jag är medveten om att denna skatteregeländring kommer att påverka skogsbärsnäringen men ändringen var nödvändig utifrån andra näringar”, säger Malin Larsson. 

– Denna skatteregel ändrades eftersom den bidrog till en orättvis konkurrenssituation mellan verksamheter i Sverige som anställer personal och verksamheter i Sverige som hyr in personal genom exempelvis ett utländskt bemanningsföretag inom framförallt byggbranschen. Syftet med lagstiftningen är att öka konkurrensneutraliteten i näringslivet. De gamla reglerna ger företag med utländska bemanningsföretag orimliga konkurrensfördelar. 

– Jag är medveten om att denna skatteregeländring kommer att påverka skogsbärsnäringen men ändringen var nödvändig utifrån andra näringar. Bärnäringen är en komplex bransch med både organiserad plockning och så kallade friplockare. Jag har träffat Ulf på Blåtand flera gånger och även landsbygdsministern har varit på besök där. Jag jobbar för att vi ska ta ett helhetsgrepp för näringen och försöka hitta bra långsiktiga lösningar så att det både finns ordning och reda ute i våra bärskogar men också bra förutsättningar för näringen att ta tillvara detta fina livsmedel och vidareförädla bären. 

Skatter
Skriven avAnders Lövgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist