NYHET15 oktober 2021

Reformer som gynnar omställning på gång 

En rad reformer är på förslag för att underlätta omställningen på arbetsmarknaden. Den viktigaste förändringen gäller möjligheten för personer med en trygg anställning att få studiestöd. 

Carina Lindfelt, chef arbetsmarknad på Svenskt Näringsliv.

För att få mer flexibilitet och öka individers omställningsförmåga på arbetsmarknaden är regeringen på väg att, i enlighet med januariavtalet, uppfylla överenskommelsen om moderniserad arbetsrätt. Tre utredningar där arbetsmarknadens parter förhandlat om innehållet ligger till grund för de förslag som nu är ute på remiss, men här är huvuddragen i några av de viktigaste förändringarna som är på gång. 

Det blir nu mer förmånligt för en person med anställning att få ledigt för studier med studiebidrag och studielån. Tanken att CSN ska administrera ett omställningsstudiestöd under högst 44 heltidsveckor, även om utbildningen är längre.  

– Det här är till exempel till för de som har jobb men som kanske själva ser att deras yrke är under förändring och vill agera för att söka en ny inriktning. Det stärker individens position på arbetsmarknaden och ger förbättrade möjligheter till kompetensutveckling under ett helt arbetsliv, säger Carina Lindfelt, chef arbetsmarknadsfrågor, Svenskt Näringsliv. 

Omställningsstödet består av ett studiebidrag upp till 80 procent av inkomsten, högst 20 458 kr (2021) samt en lånedel motsvarande som mest grund- och tilläggslånet i det reguljära studiestödet, högst 12 332 kr (2021). 

Andra förändringar: 

  • De anställda som omfattas av kollektivavtal kan i dag kvalificera sig för omställningsstöd genom parternas omställningsorganisationer. Men framöver ska också de som inte omfattas av kollektivavtal ha en likvärdig möjlighet. Vid Kammarkollegiet inrättas ”Kansliet för omställnings- och kompetensstöd” som ska hantera dessa ärenden. 
  • Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren ha rätt att undanta tre arbetstagare från turordningen som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten, oberoende av företagets storlek. Inga nya undantag får göras inom tre månader och det ska även fortsättningsvis vara tillåtet att genom kollektivavtal göra avvikelser. 
  • 12 månaders kvalifikationstid till tillsvidareanställning ska gälla istället för dagens två år. 

Reformerna kommer att ingå i budgetpropositionen för 2022 och när den är fullt utbyggd (år 2026) beräknas statens totala kostnad uppgå till ca 11 miljarder kronor per år. 

– Det är historiskt stora förändringar som kommer att göras. Jag ser helheten som framför allt ett viktigt smörjmedel för omställning, säger Carina Lindfelt. 

ArbetsrättOmställningsstöd
Skriven avAnders Lövgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist