NYHET19 november 2021

Stärk det lokala företagsklimatet

När Svenskt Näringslivs vice ordförande Sven-Olof Gudmundsson träffade företagare i Sundsvall ville han prata lokalt företagsklimat: ”25 procent av landets arbetsföra befolkning är inte självförsörjande. Vi måste få ner den siffran, företagen söker arbetskraft och då behöver många kommuners företagsklimat förbättras för att skapa nya arbetstillfällen”.

Sven-Olof Gudmundsson är inte bara vice ordförande i Svenskt Näringsliv, han är också ordförande i SME-kommittén som företräder små och medelstora företag. Kommitténs uppgift är att stödja Svenskt Näringslivs arbete genom att vara en röst för dessa företag.

Sven-Olof Gudmundsson driver själv en Cirkel K bensinstation i Halmstad och är mycket väl förtrogen med de utmaningar som just små och medelstora, ägarledda företag kan stå inför. Just nu ser han tre områden som bör lyftas i debatten om företagsklimat och samhällsutveckling.

– Det är viktigt att peka på de stora skillnader som finns mellan kommuner i Svenskt Näringslivs enkät om lokalt företagsklimat. Tyvärr finns på vissa håll fortfarande en närmast fientlig attityd mot företagande. Dessa kommuner får låga betyg från företagen i de viktiga områdena bemötande och attityd, och hamnar också långt ner i botten på rankingen.

Sven-Olof Gudmundsson ger här en rad exempel från sin egen hemkommun där en avslagen attityd och långsamt agerande i tillståndsärenden, enligt honom, förpassat Halmstad till plats 246, kommunens sämsta placering sedan mätningarna startade 2001.

– Jag vill lyfta fram hur viktigt det är med en serviceinriktad myndighetsutövning. Ta som ett exempel Vårgårda som har högst ranking i landet, där återkopplar kommunen till den sökande efter fem dagar i tillståndsärenden. Och efter ytterligare fem dagar har alla berörda avdelningar varit samlade för att greppa ärendet. Det leder så klart till bra dialog med företagen, tillväxt och arbetstillfällen, säger Sven-Olof Gudmundsson.

Innan han fortsätter sin dragning så passar många av de närvarande vid mötet på att lyfta fram Timrå som ett lysande lokalt exempel på samma tema. I årets enkät har Timrå bland annat förflyttat sin position från plats fem till plats tre i hela landet vad gäller service och bemötande. Därför har också Timrå bäst företagsklimat i Norrland.

Sven-Olof Gudmundsson ser med förväntan fram mot den utlovade lanseringen av etableringsjobb, en modell som både LO och Svenskt Näringsliv ställer sig bakom.

– Vi har sett 18 olika arbetsmarknadsåtgärder från Arbetsförmedlingen komma och gå. Dessa har tyvärr haft blygsam effekt och leder alltför sällan till anställningar. Vi behöver få ut fler i arbete och jag har därför stora förhoppningar på modellen med etableringsjobb som enligt planerna införs första halvan av 2022, säger Sven-Olof Gudmundsson.

Målet är att nyanlända och långtidsarbetslösa genom jobb och utbildning ska få en möjlighet till etablering och tillsvidareanställning. Arbetsgivarens lönekostnad begränsas till 8 400 kronor i månaden. Staten fyller sedan på, så att den sammanlagda inkomsten motsvarar den lägsta lönen i kollektivavtalet för branschen.

Åtgärden som gäller visstidsanställning upp till två år är främst tänkt att få ut nyanlända och långtidsarbetslösa i arbete.

– Att få in 20 procent av den gruppen på arbetsmarknaden skulle spara 24 miljarder kronor för samhället. Noterbart är att det i modellen ges utrymme för utbildning, till exempel i svenska, en dag i veckan, säger Sven-Olof Gudmundsson.

Den tredje punkten han fokuserade på i sitt anförande var brottslighet och otrygghet. 22 procent av Svenskt Näringslivs medlemsföretag upplever att brott och otrygghet påverkar dem negativt.

– Bara på min mack i Halmstad är brottsligheten ett problem. Det skapar otrygghet för mina anställda och vi tvingas lägga mycket pengar på väktare och andra brottsförebyggande åtgärder. Tyvärr ser det likadant ut för många andra företagare i olika branscher runt om i hela Sverige samtidigt som brott mot företag underprioriteras. SME-kommittén jobbar aktivt med frågan och ska bland annat träffa ledande politiker från de olika partierna för att lyfta företagens perspektiv, säger Sven-Olof Gudmundsson.

I bildspelet uttalar sig några av de närvarande företagarna om vad de reflekterar över, utifrån Sven-Olof Gudmundssons bild av nuläget.

Lokalt Företagsklimat
Skriven avAnders Lövgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist