NYHET7 februari 2023

Vart fjärde företag i Västernorrland ser risk för varsel inom ett halvår

Svenskt Näringslivs företagarpanel mäter regelbundet de västernorrländska företagens framtidsutsikter. Den senaste mätningen, som genomförts under januari månad, ger en dyster bild av läget bland länets företag.

Foto: TT

26 procent av företagen i Västernorrland överväger nu varsel inom ett halvår. 33 procent förväntar sig minskade försäljningsvolymer, 23 procent minskade investeringar och 18 procent ett minskat antal anställda.

Eva Nordlander, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland
Foto: Stefan Tell

– Vi har väldigt tuffa tider framför oss. Arbetslösheten i Västernorrland ligger redan alldeles för högt. Att 26 procent av företagen i länet nu överväger varsel tyder på att arbetslösheten kommer att öka ytterligare. Det kommer att bli svårt för många, säger Eva Nordlander, regionchef för Svenskt Näringsliv Västernorrland.

Framtida försäljningsvolym

Mest pessimistiska avseende den framtida försäljningen är de mindre företagen, 0-9 anställda. Hela 40 procent av de små företagen tror på en minskad försäljningsvolym jämfört med 25 procent som tror på en ökning. Fördelat på sektorer är det företagen inom handel, besöksnäring och transport som ser ut att få det tuffast. 40 procent av företagen i sektorn spår att försäljningen sjunker kommande 12 månader medan 23 procent tror på en ökning. Generellt är de större företagen mer optimistiska inför framtiden. Av företagen med fler än 50 anställda tror 43 procent att försäljningen ökar medan 20 procent spår en minskad försäljning.

Investeringsvolymen framåt

När vi frågar företagen om hur de ser på investeringsvolymerna kommande 12 månader utmärker sig även där de mindre företagen som mest oroliga för framtiden. 29 procent tror på en minskad investeringsvolym och endast 14 procent bedömer att den kommer att öka. Även avseende framtida investeringar är det företagen inom handel, besöksnäring och transport som spår den största minskningen. 29 procent av sektorn tror att investeringarna går ner kommande 12 månader, 17 procent tror på en ökning. De större företagen (+50 anställda) är något mer förhoppningsfulla än de mindre gällande investeringsvolymen. 23 procent av gruppen tror att investeringarna kommer att vara större om 12 månader medan 17 procent tror på en minskning.

Antalet anställda om 12 månader

Vad gäller antalet anställda ett år framåt i tiden utmärker sig de stora företagen genom att hela 37 procent tror på en ökning och endast 10 procent spår en minskning. Bland företagen upp till 49 anställda är det dock fler som befarar en minskning än de som tror på en ökning. Sett till olika branscher är det inga stora skillnader. Mest optimistiska är tjänsteföretagen där 22 procent tror att antalet anställda kommer att öka medan 11 procent ser en minskning framför sig.

Lågkonjunktur kommande år

Den höga inflationen och Riksbankens snabba räntehöjningar har skapat en tuff situation för både hushåll och företag. Svenskt Näringslivs senaste konjunkturuppdatering visar att Sverige kommer befinna sig i lågkonjunktur under de kommande två åren. Hushållen kommer att dra ned konsumtionen kraftigt, arbetslösheten kommer att stiga och BNP förväntas falla med hela 1,6 procent under 2023.

Det finns en risk att vi står inför en både djup och långvarig lågkonjunktur.

– Både företag och hushåll behöver positiva nyheter nu. Kostnadstrycket måste dämpas, säger Eva Nordlander.

Konjunktur - Sveriges ekonomiska lägeFöretagarpanelenKonjunktur
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist