NYHET6 oktober 2021

Växande optimism bland Västernorrlands företag

Produktion och försäljning bland Västernorrlands företag utvecklas i positiv riktning, likaså optimismen inför framtiden. Tillväxttakten ligger dock klart lägre än i riket som helhet och är fortfarande en bit lägre än vad som rådde under tiden före pandemiutbrottet, visar siffror i Svenskt Näringslivs företagarpanel.

Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Trots att pandemins utveckling i nuläget ser ut att gå åt rätt håll är det inte tillfälle att luta sig tillbaka och tro att företagens återhämtning kommer att gå av sig själv. Den lyhördhet som vi har sett bland länets kommuner under pandemin måste fortsätta för att företagen ska kunna återhämta sig så snabbt som möjligt. Det är också en win-win för kommunen, säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland.

41 procent av de svarande företagen i Svenskt Näringslivs företagarpanel för Västernorrland uppger att de har en högre produktion/försäljningsvolym jämfört med för sex månader sedan. 21 procent uppger att den har minskat. 43 procent av företagen tror på en ökning det kommande halvåret.

– Med tanke på utgångsläget efter pandemin är det naturligtvis glädjande att se en del positiva siffror bland länets företag, även om siffrorna dock är lägre än riket som helhet, säger Anna Hedensjö Johansson.

Även om 61 procent av företagen svarar att investeringstakten är densamma som för sex månader sedan, ses en ökning hos 26 procent av företagen, vilket är samma nivå som riket i stort. Den är dock fortsatt lägre än före pandemins utbrott.

– När det kommer till investeringar finns en större optimism. Mer än vart tredje företag tror att investeringstakten kommer att öka under det kommande halvåret, vilket är högre än riksgenomsnittet, fortsätter hon.

Jämfört med för sex månader sedan uppger 27 procent att antalet anställda har ökat, tydligast är ökningen bland företag i byggsektorn där hela 44 procent av de svarande har fler anställda. 25 procent av företagen som helhet tror på nyanställningar det kommande halvåret.

– I detta fall ligger nyanställningstakten högre än vad som gällde före pandemins utbrott. Men precis som vi noterar vad gäller produktion och försäljning ser vi tyvärr även när det kommer till antalet anställda att de svarande i Västernorrlands företagarpanel ligger lägre än riket som helhet. Optimismen är tyvärr inte lika hög i Västernorrland som i stora delar av landet.

Företagarpanelen

Företagarpanelen Sveriges största panel av företagare med drygt 12 000 registrerade medlemmar. Större utskick sker fyra gånger per år där bland annat konjunkturfrågor avhandlas tillsammans med andra kort- och långsiktiga näringslivsfrågor.

Företagarpanelen utgör ett viktigt verktyg för Svenskt Näringsliv i mötet med politiker, opinionsbildare och allmänheten när vi förklarar företagens situation. Svaren ger också ett värdefullt underlag för regionkontorens opinionsbildningsarbete och ligger till grund för framtagandet av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport. 

Läs mer om och gå med i Företagarpanelen här.

Konjunktur - Sveriges ekonomiska lägeKonjunkturen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist