LogoLogo
LogoLogo
NYHET10 november 2020

Efter Svenskt Näringslivs uppmaning: stödåtgärderna förlängs

Företagen drabbades hårt när coronakrisens första våg sköljde över länet i våras. För många innebär den ökade smittspridningen och de nya restriktionerna att de kastas tillbaka till när det var som värst i mars.

”Att åtgärderna förlängs ger också svenska företag bättre förutsättningar att konkurrera på lika villkor med företag i länder som redan vidtagit motsvarande åtgärder”, säger Kristin Lahed.

– I besöksnäringen vittnar många företag om stora avbokningar sedan restriktionerna stramades åt för en vecka sedan och i restaurangbranschen, handeln, transportsektorn och andra branscher som är beroende av att människor är på plats finns en stor oro för hur de nya restriktionerna kommer att påverka verksamheten, säger Kristin Lahed, regionchef på Svenskt Näringsliv i Västmanland.

Många företag står inför ännu en tuff kamp för sin överlevnad. Och för många är marginalerna mycket mindre nu än vad de var i våras.

Svenskt Näringsliv har varnat för att den nya vågen av smitta riskerar att leda till fler varsel, uppsägningar och företagskonkurser om inte regeringen snabbt förlänger stödåtgärderna till de företag som drabbats hårdast av krisen. Och nu har regeringen lyssnat: både omställningsstödet och möjligheten till korttidspermitteringar förlängs, liksom möjligheten till anstånd med skatteinbetalningar.

– Många företag står inför ännu en tuff kamp för sin överlevnad. Och för många är marginalerna mycket mindre nu än vad de var i våras. Därför har vi uppmanat regering och riksdag att förlänga och förbättra krisåtgärderna. Det är mycket välkommet att man nu går vidare enligt våra förslag, säger Kristin Lahed.

– Att åtgärderna förlängs ger också svenska företag bättre förutsättningar att konkurrera på lika villkor med företag i länder som redan vidtagit motsvarande åtgärder, fortsätter Kristin Lahed.

Coronakrisen har drabbat olika branscher olika mycket, men hela näringslivet har påverkats. I Svenskt Näringslivs företagarpanel framkommer att 60 procent av länets företag har lägre produktions- och försäljningsvolym jämfört med i våras. Resultatet har blivit minskade investeringar och ökade uppsägningar. Av företagen i undersökningen har 43 procent minskat sina investeringar och 40 procent minskat antalet anställda senaste halvåret. 

– Utöver att på kort sikt säkra företagens överlevnad behöver vi nu också få strukturella reformer på plats för att förbättra möjligheten till starkare företag och fler i jobb efter krisen. Det handlar om minskad regelbörda, ökade satsningar på forskning och utveckling och en tryggad internationell handel. Det måste bli mer attraktivt att investera i Sverige genom stabil elförsörjning och sänkt bolagsskatt. Matchningen på arbetsmarknaden kan förbättras genom bättre incitament till arbete och satsningar på de utbildningar som leder till jobb, avslutar Kristin Lahed.

Mer statistik om hur coronakrisen påverkar företagen i Västmanlands län i olika delar av landet finns här: coronakrisen.svensktnaringsliv.net

Skriven avTony Gunnarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist