NYHET9 december 2022

Företag i Västmanland alltmer pessimistiska

Den uppgång i ekonomin som förutspåddes efter pandemin övergick först i en avmattning. Den har nu övergått till en lågkonjunktur. Kraftiga prisökningar pressar hushållens konsumtion. Samtidigt pressas företagen av stigande kostnader. Inte minst gäller detta energiintensiva företag. Företagen i Västmanland ser mycket pessimistiskt på framtiden – endast under pandemins inledning har företagen sett lika mörkt på framtiden som nu, vad gäller försäljningsvolym och anställningar.

”Så oroligt som det är på marknaden just nu har jag aldrig varit med om tidigare”, säger Mattias Back.Foto: Privat

I Västmanland flaggar företagen för att inflationen och inte minst de höga energi- och materialpriserna bromsar nuvarande investeringstakt. Inom flera vikta branscher såsom industri, tillverkning, tjänstesektorn och besöksnäringen så menar runt vart fjärde företag att investeringstakten kommande 12 månader kan komma att minska.

Företagaren Mattias Back som drivit Byggsvängen i över 10 år bekräftar att inflationen ligger till grund för en övergripande osäkerhet i branschen.

– För bara något år sedan hade vi tankar på att dubbla personalstyrkan, men idag är vi i ett helt annat läge där det snarare handlar om att behålla personalstyrkan. Vi har hela tiden krisen på 90-talet i bakhuvudet och det har även fastighetsägarna och beställarna som ska investera vilket gör att det blir en stor oro och försiktighet. Vi märker att större investeringar och entreprenader stoppas i flera styrelserum just nu, säger Mattias Back, byggchef på Byggsvängen.

I Sverige som helhet är det stora orosmolnet är inflationen. Pandemin och kriget i Ukraina har skapat ett minskat utbud som fått brett genomslag på inflationen i Sverige och omvärlden. Dock finns ljusglimtar. Trycket i leverantörskedjorna har börjat minska och vissa råvarupriser har börjat vända nedåt. Det finns förutsättningar för en snabb nedgång i inflationen och därmed för avtagande räntehöjningar. Det blir särskilt tydligt i byggbranschen, menar Mattias Back:

– När projektledare behöver räkna in dagens räntor, dagens energipriser och inte minst de ökade kostnaderna på insatsvarorna så blir det svårare att få ihop kalkylerna och således svårare att påbörja nya projekt och investeringar. Så oroligt som det är på marknaden just nu har jag aldrig varit med om tidigare, säger Mattias Back.

Konjunkturen
Skriven avCarl Kling
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist