Ida-Maria Rydberg, näringslivschef och Claes-Urban Boström, kommundirektör i Kungsör
Foto: Privat

"Vi söker hela tiden nya vägar som gör det lätt för företagen och som bidrar till att vi kan bygga upp en god relation mellan oss", menar Ida-Maria Rydberg och Claes-Urban Boström.

Kungsör sätter företagsklimatet främst

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Kungsörs kommun stiger i rankingen av lokalt företagsklimat med 106 placeringar, en imponerande klättring som gör dem till den kommun i Västmanlands län som gjort störst förbättring i år. Men ännu är de inte nöjda. ”Målet är att vara bäst” säger Claes-Urban Boström, kommundirektör i Kungsör.

I Svenskt Näringslivs ranking av lokalt företagsklimat landar Kungsörs kommun i år på plats 91, av landets 290 kommuner. Resan till bättre företagsklimat började redan för flera år sedan. 

–  Bland det första vi gjorde var att ta fram ett fempunktsprogram tillsammans med näringslivet som satte fingret på vad vi och företagen tillsammans tycker borde förändras. Mycket handlade det om att bygga relationer med näringslivet och för ungefär två år sedan började vi ha regelbundna möten med dem, både genom företagsbesök och att bjuda in dem till träffar hos oss på kommunen, vilket är högst uppskattat, säger kommundirektör Claes-Urban Boström.

Men det är inte bara möten med företagen som har bidragit till kommunens framgång, utan även besök hos andra kommuner.

–  Vi har valt att åka runt till olika kommuner som lyckats förbättra sitt företagsklimat och tagit råd och inspiration från dem. Vi ställde helt enkelt frågan, vad har ni gjort? Det har varit en fantastisk resa och vi besökte bland annat Laxå, Älvdalen, Katrineholm, Töreboda och Grästorp, säger Claes-Urban Boström.

–  Dessutom, har vi även varit i kontakt med Svenskt Näringsliv Västmanland för att få råd och tips. Visst kan man läsa sig till goda resultat, men vi såg en mycket bättre lösning i att prata med de som har facit, säger Ida-Maria Rydberg, näringslivschef.

Något som kommunen jobbar för är att det ska vara snabbt och enkelt att få service som företagare, vilket är en stor del av varför kommunen nått ett högt resultat i rankingen.

–  Vi har startat upp företagarservice i två olika format. Genom den samlar vi alla tjänstemän som företagen kan behöva och bjuder in företagarna till träffar så att oavsett vilken hjälp de behöver så finns den person som kan hjälpa dem i rummet. Vi kokar även ner denna service i miniformat så en företagare kan få samma hjälp enskilt, bara genom att kontakta näringslivschefen, som kan koppla ihop dem med rätt person, säger Claes-Urban Boström.

Enligt kommundirektören vinner Kungsör mycket på att vara en liten kommun, bland annat så har det underlättat möjligheten för snabb service.

–  Hela poängen är att företagarna inte ska behöva ta kontakt mer än en gång för att få hjälp med sitt ärende, vilket är något som vi vet är högst uppskattat, säger Ida-Maria Rydberg.

Tillsammans med grannkommunerna Arboga och Köping har Kungsör tagit fram en gemensam näringslivsstrategi, där fokusområdena är kompetens och attraktivitet.

–  Nyföretagarcentrum startade vi i januari och vi ser det som en stor trygghet att det finns spetskompetens för att starta företag. Samtidigt jobbar vi för att det också ska finnas utbildningsmöjligheter för de som redan driver företag. Nyligen höll vår upphandlingschef en utbildning för lokala företagare om hur upphandling funkar, vilket uppskattades. Vi söker hela tiden nya vägar som gör det lätt för företagen och som bidrar till att vi kan bygga upp en god relation mellan oss, säger Ida-Maria Rydberg.

Men samtidigt vill kommunen betona att relationen mellan dem och företagen ska vara ömsesidig.

–  Genom vår näringslivsgrupp har vi möjlighet att med företagare från olika branscher diskutera kommunens utveckling. Vi får fantastiskt bra inspel från dem om våra planer och hur de tycker att vi borde utvecklas, säger Claes-Urban Boström.

Varför är företagsklimatet viktigt för er?

–  Företagsklimatet är viktigt av flera skäl. Upplever företagen att klimatet är bra kan det locka andra att etablera sig här och bidra till att vårt näringsliv utvecklas. Samma gäller för våra redan etablerade företag, kan vi hjälpa och stötta dem på allra bästa sätt så väljer de att stanna här och vidareutveckla sig vilket i sin tur bidrar till hela kommunens välfärd. Alla vinner på att företagsklimatet förbättras, säger Claes-Urban Boström.

Framtiden för Kungsörs kommun innefattar framförallt att verkställa olika projekt som ska lyfta näringslivet ytterligare.

–  Något som känns häftigt är att vi gjort extremt mycket och listan på saker som vi har framför oss är fortfarande väldigt lång, säger Ida-Maria Rydberg.

–  Vi är fortfarande inte bäst, så det gäller att kontinuerligt utvecklas. Vi ser ingen ände på utvecklingsmöjligheterna, något som är extremt positivt, säger Claes-Urban Boström.

Hur känns det att klättra i rankingen?

–  Vi tycker såklart att det är fantastiskt roligt att klättra, det är något vi längre strävat efter. Vi vill ju uppfattas som en bra kommun för alla! Målet är att vara bäst på att vara kommun, säger Claes-Urban Boström.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Frida ska öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västmanland

SKOLNÄTVERK Vi välkomnar Frida Järleskog som ny skolnätverksansvarig till Svenskt Näringslivs regionkontor i Västmanland. Frida kommer i sin roll som skolnätverksansvarig att arbeta med att öka samverkan mellan skola och näringsliv genom att förmedla Svenskt Näringslivs kostnadsfria skolmaterial.
NYHET Publicerad:

Prao bra för både elever och arbetsgivare

PRAO Sedan en tid är prao återigen obligatoriskt i högstadiet. Det innebär en utmaning för både skolor och företag i Västmanland, men de många fördelarna överväger, anser Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv satsar på en NäringslivsAkademi för unga beslutsfattare

UTBILDNING Svenskt Näringslivs regionkontor i Södermanland, Västmanland och Örebro gör en gemensam satsning för att öka kunskapen om vad som krävs för ett växande och välmående företagande. Satsningen heter NäringslivsAkademin Mälardalen.
NYHET Publicerad:

Avtalsrörelsen avgörande för Västmanlands konkurrenskraft

AVTAL 2020 Under avtalsrörelsen 2020 kommer cirka 500 avtal för 2,8 miljoner löntagare i samtliga samhällssektorer att förhandlas om. Att avtalen blir internationellt konkurrenskraftiga är avgörande för Västmanlands län, som exporterar varor för cirka 42 miljarder årligen och där totalt cirka 40 000 jobb är beroende av utrikeshandel.
NYHET Publicerad:

Tre Västmanlandskommuner bland de 100 bästa

FÖRETAGSKLIMAT Hallstahammar, Kungsör och Västerås har bäst företagsklimat i Västmanland. Det visar Svenskt Näringslivs årliga ranking om företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Över 30 000 företagare har satt betyg på sin kommun. Dessa svar utgör, tillsammans med statistikfaktorer som marknadsförsörjning och andel företagsamma, grund för rankingen.
NYHET Publicerad:

Kungsör sätter företagsklimatet främst

FÖRETAGSKLIMAT Kungsörs kommun stiger i rankingen av lokalt företagsklimat med 106 placeringar, en imponerande klättring som gör dem till den kommun i Västmanlands län som gjort störst förbättring i år. Men ännu är de inte nöjda. ”Målet är att vara bäst” säger Claes-Urban Boström, kommundirektör i Kungsör.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen i ropet: Vad händer nu?

WEBBINAR Arbetsförmedlingen förändras runt om i Sverige. Det är i grunden positivt men det skapar viss oro och otydlighet vad som gäller. Hur påverkas näringslivet på kort och längre sikt?
NYHET Publicerad:

Dåligt med valfrihet i Västmanland

LOV Lagen om valfrihet har nu funnits i tio år. Denna frihetsreform har gett människor möjligheten att själva påverka sin vård och omsorg och den har gett medarbetare i vården och omsorgen fler arbetsgivare att välja mellan. Detta är värt att fira, men fortfarande finns mycket kvar att göra. I Västmanland saknas ännu valfrihet i åtta av tio kommuner samtidigt som den nationella lagstiftningen behöver justeras.
NYHET Publicerad:

Oroande konjunkturläge i Västmanland

KOMMENTAR I Svenskt Näringslivs företagarpanel ger de västmanländska företagen oroande prognoser om det ekonomiska läget. Detta måste både politiker och arbetsmarknadens parter ta till sig och agera på.
NYHET Publicerad:

Inför rankingen 2019 – Utgångsläget i Västmanlands län

FÖRETAGSKLIMAT Den 24 september släpper Svenskt Näringsliv den årliga rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Men varför mäter vi företagsklimatet och hur ser förutsättningarna för Västmanlands län ut i år?
NYHET Publicerad:

Finns det ingen ände på transportskattehöjningarna?

KOMMENTAR Bensinskatten höjs med ytterligare 15 öre per liter, efter överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Detta bland annat till följd av att överindexeringen återinförs, vilket innebär att bensin- och dieselskatten automatiskt kommer att höjas varje år. "Att ytterligare pressa svenska privatbilister och transportföretag, som redan bär en tung skattebörda, är varken innovativt, hållbart eller bra för Sverige", skriver Tony Gunnarsson i denna kommentar.
NYHET Publicerad:

Dra åt den statliga svångremmen

KOMMENTAR "Regeringen har kommit överens med Liberalerna och Centerpartiet om att finansiera överenskommelsen i Försvarsberedningen och därmed stärka Sveriges försvar. Detta är bra och efterlängtat. Sverige har länge underfinansierat försvaret. Vad som inte är lika bra är hur detta ska finansieras: Genom att öka beskattningen på företagen", det skriver Tony Gunnarsson, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Försämrade reseavdrag och annan tokig klimatpolitik

KOMMENTAR Sveriges nuvarande klimatpolitik kommer att leda till produktionsminskningar i många branscher och samtidigt mycket liten effekt på de globala utsläppen, enligt flera expertinstanser. Det är dags för en klokare klimatpolitik, anser Tony Gunnarsson, projektledare på Svenskt Näringsliv i Västmanland.
NYHET Publicerad:

Unga som sommarjobbar är framtiden inom handeln

SOMMARJOBB För många företag har sommaren inneburit en hektisk period med mycket att göra. Till hjälp har de haft sommarjobbare för att klara av det ökade trycket. Antalet anställningar i Sverige för personer i åldrarna 15 till 24 ökar med 96 000 under sommaren, enligt siffror från AKU. "De flesta som jobbar hos oss stannar oftast kvar och jobbar extra under helger och lov", säger Jonas Fjäll, platschef på Ikea Västerås.
NYHET Publicerad:

Yrkeslandslaget lockar fler till yrkesförberedande utbildningar

WORLDSKILLS I augusti åker två västmanlänningar, Anna Widholm från Aspa och Filip Sandgren från Västerås, till Kazan i Ryssland för att tävla i Yrkes-VM. ”Det känns väldigt häftigt att få tävla med det svenska yrkeslandslaget. Jag har lagt ner så mycket tid och övning inför Yrkes-VM och jag ser fram emot att visa vad jag går för”, säger Filip Sandgren, plattsättare.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Sjunkande antal varumärkesansökningar från Västmanland

PATENT Företag i Västmanland söker i mindre utsträckning om nationella varumärken, enligt statistiken från Patent- och registreringsverket för 2018. Under 2017 gjordes 130 varumärkesansökningar från Västmanland, men under 2018 hade detta sjunkit till enbart 105.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Ungas inträde på arbetsmarknaden

ARBETSMARKNAD Som ett resultat av Januariöverenskommelsen sänks arbetsgivaravgiften för ungdomar under 18 år från och med den första augusti i år, för att 1 januari 2020 slopas helt. Åtgärder i syfte att sänka företagens kostnader är bra, men generella sänkningar vore bättre än särlösningar, anser Svenskt Näringsliv.