Ida-Maria Rydberg, näringslivschef och Claes-Urban Boström, kommundirektör i Kungsör
Foto: Privat

"Vi söker hela tiden nya vägar som gör det lätt för företagen och som bidrar till att vi kan bygga upp en god relation mellan oss", menar Ida-Maria Rydberg och Claes-Urban Boström.

Kungsör sätter företagsklimatet främst

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Kungsörs kommun stiger i rankingen av lokalt företagsklimat med 106 placeringar, en imponerande klättring som gör dem till den kommun i Västmanlands län som gjort störst förbättring i år. Men ännu är de inte nöjda. ”Målet är att vara bäst” säger Claes-Urban Boström, kommundirektör i Kungsör.

I Svenskt Näringslivs ranking av lokalt företagsklimat landar Kungsörs kommun i år på plats 91, av landets 290 kommuner. Resan till bättre företagsklimat började redan för flera år sedan. 

–  Bland det första vi gjorde var att ta fram ett fempunktsprogram tillsammans med näringslivet som satte fingret på vad vi och företagen tillsammans tycker borde förändras. Mycket handlade det om att bygga relationer med näringslivet och för ungefär två år sedan började vi ha regelbundna möten med dem, både genom företagsbesök och att bjuda in dem till träffar hos oss på kommunen, vilket är högst uppskattat, säger kommundirektör Claes-Urban Boström.

Men det är inte bara möten med företagen som har bidragit till kommunens framgång, utan även besök hos andra kommuner.

–  Vi har valt att åka runt till olika kommuner som lyckats förbättra sitt företagsklimat och tagit råd och inspiration från dem. Vi ställde helt enkelt frågan, vad har ni gjort? Det har varit en fantastisk resa och vi besökte bland annat Laxå, Älvdalen, Katrineholm, Töreboda och Grästorp, säger Claes-Urban Boström.

–  Dessutom, har vi även varit i kontakt med Svenskt Näringsliv Västmanland för att få råd och tips. Visst kan man läsa sig till goda resultat, men vi såg en mycket bättre lösning i att prata med de som har facit, säger Ida-Maria Rydberg, näringslivschef.

Något som kommunen jobbar för är att det ska vara snabbt och enkelt att få service som företagare, vilket är en stor del av varför kommunen nått ett högt resultat i rankingen.

–  Vi har startat upp företagarservice i två olika format. Genom den samlar vi alla tjänstemän som företagen kan behöva och bjuder in företagarna till träffar så att oavsett vilken hjälp de behöver så finns den person som kan hjälpa dem i rummet. Vi kokar även ner denna service i miniformat så en företagare kan få samma hjälp enskilt, bara genom att kontakta näringslivschefen, som kan koppla ihop dem med rätt person, säger Claes-Urban Boström.

Enligt kommundirektören vinner Kungsör mycket på att vara en liten kommun, bland annat så har det underlättat möjligheten för snabb service.

–  Hela poängen är att företagarna inte ska behöva ta kontakt mer än en gång för att få hjälp med sitt ärende, vilket är något som vi vet är högst uppskattat, säger Ida-Maria Rydberg.

Tillsammans med grannkommunerna Arboga och Köping har Kungsör tagit fram en gemensam näringslivsstrategi, där fokusområdena är kompetens och attraktivitet.

–  Nyföretagarcentrum startade vi i januari och vi ser det som en stor trygghet att det finns spetskompetens för att starta företag. Samtidigt jobbar vi för att det också ska finnas utbildningsmöjligheter för de som redan driver företag. Nyligen höll vår upphandlingschef en utbildning för lokala företagare om hur upphandling funkar, vilket uppskattades. Vi söker hela tiden nya vägar som gör det lätt för företagen och som bidrar till att vi kan bygga upp en god relation mellan oss, säger Ida-Maria Rydberg.

Men samtidigt vill kommunen betona att relationen mellan dem och företagen ska vara ömsesidig.

–  Genom vår näringslivsgrupp har vi möjlighet att med företagare från olika branscher diskutera kommunens utveckling. Vi får fantastiskt bra inspel från dem om våra planer och hur de tycker att vi borde utvecklas, säger Claes-Urban Boström.

Varför är företagsklimatet viktigt för er?

–  Företagsklimatet är viktigt av flera skäl. Upplever företagen att klimatet är bra kan det locka andra att etablera sig här och bidra till att vårt näringsliv utvecklas. Samma gäller för våra redan etablerade företag, kan vi hjälpa och stötta dem på allra bästa sätt så väljer de att stanna här och vidareutveckla sig vilket i sin tur bidrar till hela kommunens välfärd. Alla vinner på att företagsklimatet förbättras, säger Claes-Urban Boström.

Framtiden för Kungsörs kommun innefattar framförallt att verkställa olika projekt som ska lyfta näringslivet ytterligare.

–  Något som känns häftigt är att vi gjort extremt mycket och listan på saker som vi har framför oss är fortfarande väldigt lång, säger Ida-Maria Rydberg.

–  Vi är fortfarande inte bäst, så det gäller att kontinuerligt utvecklas. Vi ser ingen ände på utvecklingsmöjligheterna, något som är extremt positivt, säger Claes-Urban Boström.

Hur känns det att klättra i rankingen?

–  Vi tycker såklart att det är fantastiskt roligt att klättra, det är något vi längre strävat efter. Vi vill ju uppfattas som en bra kommun för alla! Målet är att vara bäst på att vara kommun, säger Claes-Urban Boström.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Sjukskrivna medarbetare och läkarintyg – vad gäller egentligen?

WEBBINAR I detta webbinar tillsammans med Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv och Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan får du svar på några av frågorna som uppstår i samband med sjukskrivna medarbetere och de sjukintyg som ligger till grund för sjukskrivningen.
NYHET Publicerad:

Här har du din julklapp, Stefan Löfven!

KOMMENTAR Sverige står inför stora problem. Med en svag tillväxt, växande utanförskap och omfattande integrationsutmaning borde goda råd vara dyra för regeringen. Här kommer en julklapp i form av fem budskap till Stefan Löfven från näringslivet som kan underlätta vardagen för såväl regeringen som svenska folket.
NYHET Publicerad:

TRR stöttar vid omställning “idag, igår & imorgon”

OMSTÄLLNING Digitalisering, Brexit och demografisk utveckling är faktorer som ökar kraven på dagens företagare. För vissa kan det skapa behov av omställning och uppsägning. Men, hur informerar man på bästa sätt sina medarbetare? Vilka framtidsmöjligheter har medarbetare efter uppsägning? och vad är egentligen en “people plan?” Det var frågor som Erica Sundberg och Susanne Corse från TRR besvarade under årets arbetsgivardag i Västerås.
NYHET Publicerad:

Ett år med GDPR – hur har det gått?

WEBBINAR I ett och ett halvt år har de nya dataskyddsreglerna med GDPR i spetsen tillämpats. Inför GDPR upplevde många företag brist på information och praktisk vägledning. Många företag har fortfarande en hel del frågor att sätta sig in i och förstå för att personuppgiftsbehandlingen ska klara de nya tuffare kraven.
NYHET Publicerad:

Lär dig mer om offentlig upphandling - Förbättra dina chanser att vinna med ditt anbud

WEBBINAR I detta webbinarium möter du Ellen Hausel Heldahl som är jurist och expert på offentlig upphandling. Ellen kommer att dela med sig av sina erfarenheter och beskriva konkreta exempel.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Krångliga miljöprövningar hämmar västmanländska lantbruk

REGELKRÅNGEL För lantbrukare som vill expandera sin verksamhet är proceduren om att godkännas som tillståndspliktig verksamhet oerhört kostsam och tidskrävande. Många företagare expanderar därför sin verksamhet upp till gränsen för tillståndsplikt. Detta skapar ett tillstånd där företagen stannar i sin utveckling istället för att expandera, något som skadar Västmanlands län där de gröna näringarna står för 2,5 procent av sysselsättningen.
NYHET Publicerad:

Stora kompetensbehov inom den västmanländska industrin

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Trots en relativt stor arbetslöshet i Västmanland på 8,5 procent så har industrin i Västmanland väldigt svårt att hitta kompetens. Tre av fyra svenska industribolag uppger att verksamheten har påverkats av bristen på kompetens. Hälften av industriföretagen har inte kunnat utveckla produkter och tjänster som planerat på grund av kompetensbrist. För en tredjedel av företagen har svårigheterna att rekrytera inneburit att man har gått miste om potentiella affärer. Detta enligt Teknikföretagens rapport Vinna eller försvinna.
NYHET Publicerad:

Ledarskapspolicy - lösningen på destruktivt ledarskap

ARBETSGIVARDAGEN Forskning om ledarskap har gått in i en ny fas. Från att ha betraktat ledarskap som att “göra rätt saker, eller göra saker rätt,” till att uppmärksamma att även ledare gör fel. "Vi ställer ofta höga krav på ledare och förväntar oss att de ska vara superhjältar, men man får göra fel. Ett destruktivt ledarskap uppstår först när medarbetare systematiskt och under en längre tid påverkas på ett sätt som de upplever som negativt", säger Maria Fors Brandebo, Fil dr på Försvarshögskolans ledarskapscentrum.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Brottsligheten skapar otrygghet för Västmanlands företagare

KOMMENTAR De senaste årens dramatiska ökning av grova våldsbrott har orsakat stora nyhetsrubriker. Den lågprioriterade mängdbrottsligheten uppmärksammas inte på samma sätt, trots att den är mycket utbredd, ofta fungerar som inkörsport till tyngre kriminalitet och kostar svenska företag stora belopp.
NYHET Publicerad:

Ansvarsfulla avtal säkrar jobb och välfärd

KOMMENTAR Konjunkturen bromsar nu in, inte bara i Västmanland och resten av Sverige, utan även på viktiga exportmarknader. Samtidigt finns en risk att svenska företag och jobb hamnar mitt i upptrappade handelskonflikter och fortsatt osäkerhet kring Brexit. Det råder alltså en betydande ovisshet kring den ekonomiska utvecklingen framöver.
NYHET Publicerad:

Kompetenskris i fokus inför stundande avtalsrörelse

AVTAL 2020 Strax innan jul ska parterna lämna in sina krav inför den avtalsrörelse som drar igång nästa år. 500 kollektivavtal ska omförhandlas, något som berör 2,8 miljoner anställda runt om i Sverige. För flera företag är huvudfrågan att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden, och göra det lättare att hitta rätt kompetens.
NYHET Publicerad:

Med cirkulärt tänk omvandlas avfall till resurs

CIRKULÄR EKONOMI Klimat- och miljöfrågan stod på agendan när Svenskt Näringslivs arbetsgivardag gick av stapeln. Enligt Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy, är dessa frågor viktiga för Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer. Lika viktigt är det att med rätt investeringar och effektiv resurshantering spelar näringslivet en avgörande roll i arbetet mot att uppnå FN:s klimatmål. Men, hur ska företag göra för att effektivt nyttja sina resurser? Vad är cirkulär ekonomi? Och, vad finns för det för hinder? Under seminariet “Hållbarhet behöver vara lönsamt” inspirerar Jenny till att tänka cirkulärt.
NYHET Publicerad:

Hållbarhet och personalfrågor i fokus under Arbetsgivardagen i Västerås

ARBETSGIVARDAG Under arbetsgivardagen kunde deltagarna besöka flertalet seminarier som avhandlade de viktiga frågor och utmaningar som arbetsgivare idag står inför. Bland annat diskuterades hållbarhet, personalförändringar i företag och den kommande avtalsrörelsen.
NYHET Publicerad:

Så blev kommunen kvitt förlorarstämpeln

FÖRETAGSKLIMATET 195 platser uppåt i kommunrankingen på tre år. Det är effekten av att Kungsör lägger sig nära företagarnas hållning. ”Vi satte oss ner och började prata med varandra, inte om varandra. Det hade ingen gjort tidigare, säger kommundirektören Claes-Urban Boström.
NYHET Publicerad:

Stort behov av ägarskiften i Västmanland

GENERATIONSSKIFTE Svenska företagare blir äldre, i dagsläget är en femtedel av Sveriges företagsamma personer över 64 år. Stora värden i form av företag, arbetstillfällen och skatteintäkter står på spel när ett generationsskifte ska genomföras. Anders Ydstedt, expert på ägarfrågor, vet vad som krävs för ett lyckat ägarskifte.
NYHET Publicerad:

Frida ska öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västmanland

SKOLNÄTVERK Vi välkomnar Frida Järleskog som ny skolnätverksansvarig till Svenskt Näringslivs regionkontor i Västmanland. Frida kommer i sin roll som skolnätverksansvarig att arbeta med att öka samverkan mellan skola och näringsliv genom att förmedla Svenskt Näringslivs kostnadsfria skolmaterial.
NYHET Publicerad:

Prao bra för både elever och arbetsgivare

PRAO Sedan en tid är prao återigen obligatoriskt i högstadiet. Det innebär en utmaning för både skolor och företag i Västmanland, men de många fördelarna överväger, anser Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv satsar på en NäringslivsAkademi för unga beslutsfattare

UTBILDNING Svenskt Näringslivs regionkontor i Södermanland, Västmanland och Örebro gör en gemensam satsning för att öka kunskapen om vad som krävs för ett växande och välmående företagande. Satsningen heter NäringslivsAkademin Mälardalen.