Salas många företagsamma förvånar inte kommunalrådet

NYHET Publicerad

FÖRETAGSAMHETEN Carola Gunnarsson, centerpartist och kommunstyrelsens ordförande i Sala, är inte speciellt förvånad över att kommunen har den klart högsta företagsamheten i Västmanlands län. Här är 13,7 procent av de drygt 22 000 invånarna företagsamma enligt Svenskt Näringslivs nya mätning.

Carola Gunnarsson, framför målningen av Gustav II Adolf.

-Sala präglas av entreprenörskap och småföretag, konstaterar Carola Gunnarsson.

Foto: Sören Karlsson
Magnus Eriksson

-Det behövs en ökad samverkan, säger Magnus Eriksson.

Foto: Sören Karlsson
Ulf Wallin

-Genom att Sala inte gjort sig beroende av något stort företag har vi klarat oss riktigt bra, betonar Ulf Wallin.

Foto: Sören Karlsson

-Vi har ungefär 2 500 företag. Sala präglas av entreprenörskap och småföretag. Några riktigt stora företag finns inte. Det ökar riskspridningen och gör oss mindre sårbara för konjunktursvängningar, förklarar Carola Gunnarsson, som själv driver ett lantbruksföretag tillsammans med sin bror och svägerska. 

Hon pekar på att det finns en företagsamhet i vid bemärkelse och berättar bland annat om det rika föreningslivet.

-Sala är en av de föreningstätaste kommunerna i landet. Det finns ett stort engagemang. Här sitter ingen och väntar på att någon annan ska göra något. Vi sätter igång själva, säger Carola Gunnarsson.

Inte utan stolthet nämner hon agerandet i Sala i samband med att flyktingmottagandet nådde sin topp hösten 2015.

-Av de 160 asylsökande som kom till Sala kunde 60 procent erbjudas praktik tack vare att så många företag ställde upp. Ett 10-tal personer fick erbjudanden om jobb. Genom projektet Grön i Sala försökte vi också hitta kopplingar mellan de asylsökandes kompetens och behoven i de gröna näringarna. Det blev ett framgångsrikt projekt, konstaterar Carola Gunnarsson.

Utan avtryck i rankingen

Något som överraskar henne något är att företagarandan i Sala hittills inte gjort några avtryck i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. I den senaste rapporten, i september förra året, stannade Sala på plats 254 bland Sveriges 290 kommuner.

-Kompetensbristen är ett allvarligt hinder för många företag. Det är mycket svårt att hitta medarbetare. Den fortsatta bredbandsutbyggnaden är ett annat högprioriterat område. Kommunen är stor till ytan. Vi har en aktiv och levande landsbygd där hälften av företagen finns.

Carola Gunnarsson betonar också vikten av satsningar på infrastrukturen i övrigt, inte minst på ytterligare förbättringar när det gäller tågförbindelserna till Dalarna, Västerås och Stockholm.

Under 10 års tid har den ekonomiska föreningen Företagarcentrum, med betydande stöd från kommunen och med näringslivets företrädare djupt involverade, fungerat som något av ett näringslivskontor. Sedan årsskiftet är verksamheten förändrad och ingår som en integrerad del av den kommunala förvaltningen.

-Att det operativa arbetet förts över hit är en tydlig markering av den roll som näringslivet har för kommunen. Jag ser det som en nystart. Det ska bli lättare för företagen att snabbt få kontakt med de rätta tjänstemännen. Rekrytering av en näringslivschef pågår för fullt, säger Carola Gunnarsson.  

Diversifieringen en huvudförklaring

-Diversifieringen av näringslivet i Sala kommun är en huvudförklaring till att vi hamnar så högt när Svenskt Näringsliv mäter företagsamheten, framhåller Magnus Eriksson.

Han driver företaget Konsult i media, har många års erfarenhet av försäljnings- och marknadsfrågor, är ordförande i Företagarna Sala och var med och startade det kommunala partiet Salas Bästa inför valet 2010.

Magnus Eriksson påminner om den oro som en gång fanns för att Sala saknade stora dominerande företag.

-Länsstyrelsen spådde på 1960-talet att Sala därför skulle få en sämre tillväxt än många andra kommuner i länet. Utvecklingen gick istället i andra riktningen, understryker han.

Magnus Eriksson tycker att i synnerhet handeln lyckats väl i kommunen, bland annat med alla etableringar i det gamla Domusvaruhuset, Galleria Sala Torg som det heter idag, med H&M, KappAhl, Kicks, Ur & Penn och en rad andra butiker.

Högt på hans näringspolitiska önskelista står fortsatta satsningar på kommunikationer, inklusive bredband ut till de små byarna långt från själva tätorten. En annan viktig punkt är en ökad ömsesidig förståelse mellan företagare och kommunens tjänstemän.

-Det behövs en ökad samverkan. Då måste vi förstå varandra bättre, poängterar Magnus Eriksson.

För närvarande byggs åtskilliga nya bostäder i Sala. Mycket görs för att stimulera nyetableringar av företag.

-Det är förstås bra, men vi får inte glömma att också slå vakt om de företag som redan finns i kommunen och speciellt se till önskemålen från företagen på landsbygden, säger Magnus Eriksson.   

Inte beroende av storföretag

-Genom att Sala inte gjort sig beroende av ett stort Volvo, ett stort ABB eller något annat stort företag har vi klarat oss riktigt bra. Hälften av företagen ligger på landsbygden. Där finns det sällan möjligheter att enbart leva på jordbruket. Du måste komplettera med att kanske ha en entreprenadmaskin, en liten mekanisk verkstad eller att köra buss, säger Ulf Wallin.

Han och hans bror Jan driver herr- och dammodebutiken Wason i Sala centrum, ett familjeföretag med rötter tillbaka till 1958.

Lite mer positiva attityder mot företagen från kommunens sida är någonting som Ulf Wallin gärna skulle se. Han efterlyser också en systematisk samverkan med universitet och högskolor, främst i Uppsala och Västerås.

-Tänk om vi kunde locka hit fem procent av studenterna därifrån. Det kunde bli ett utmärkt kompetenstillskott för Sala, menar Ulf Wallin.

Att Svenskt Näringslivs kartläggning visar att många invånare i kommunen är företagsamma överensstämmer helt med hans eget intryck. Beträffande Salas tämligen dåliga placering i rankingen av företagsklimatet tror Ulf Wallin att gamla surdegar fortfarande kan spela in.

-När restaurangkedjan Max skulle etablera sig i Sala pratades det om att deras stolpe med företagsskylten var så hög att kommunen satte sig på tvären och Max valde att inte alls komma till Sala. Det kanske bara är en skröna. Jag vet faktiskt inte, men sådana faktor kan påverka uppfattningen om företagsklimatet, säger Ulf Wallin.

Han är styrelseledamot i Företagarcentrum som nu får en annan funktion när kommunen bygger upp en egen näringslivsavdelning.

-Det är värt att prova något nytt. Jag har inget emot förändringen.

Precis som många andra i näringslivet och kommunen efterlyser Ulf Wallin ytterligare satsningar på kommunikationerna.

-Sala har alla förutsättningar att bli en högintressant pendlarort, säger han.

Sören Karlsson   

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Här har du din julklapp, Stefan Löfven!

KOMMENTAR Sverige står inför stora problem. Med en svag tillväxt, växande utanförskap och omfattande integrationsutmaning borde goda råd vara dyra för regeringen. Här kommer en julklapp i form av fem budskap till Stefan Löfven från näringslivet som kan underlätta vardagen för såväl regeringen som svenska folket.
NYHET Publicerad:

TRR stöttar vid omställning “idag, igår & imorgon”

OMSTÄLLNING Digitalisering, Brexit och demografisk utveckling är faktorer som ökar kraven på dagens företagare. För vissa kan det skapa behov av omställning och uppsägning. Men, hur informerar man på bästa sätt sina medarbetare? Vilka framtidsmöjligheter har medarbetare efter uppsägning? och vad är egentligen en “people plan?” Det var frågor som Erica Sundberg och Susanne Corse från TRR besvarade under årets arbetsgivardag i Västerås.
NYHET Publicerad:

Ett år med GDPR – hur har det gått?

WEBBINAR I ett och ett halvt år har de nya dataskyddsreglerna med GDPR i spetsen tillämpats. Inför GDPR upplevde många företag brist på information och praktisk vägledning. Många företag har fortfarande en hel del frågor att sätta sig in i och förstå för att personuppgiftsbehandlingen ska klara de nya tuffare kraven.
NYHET Publicerad:

Lär dig mer om offentlig upphandling - Förbättra dina chanser att vinna med ditt anbud

WEBBINAR I detta webbinarium möter du Ellen Hausel Heldahl som är jurist och expert på offentlig upphandling. Ellen kommer att dela med sig av sina erfarenheter och beskriva konkreta exempel.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Krångliga miljöprövningar hämmar västmanländska lantbruk

REGELKRÅNGEL För lantbrukare som vill expandera sin verksamhet är proceduren om att godkännas som tillståndspliktig verksamhet oerhört kostsam och tidskrävande. Många företagare expanderar därför sin verksamhet upp till gränsen för tillståndsplikt. Detta skapar ett tillstånd där företagen stannar i sin utveckling istället för att expandera, något som skadar Västmanlands län där de gröna näringarna står för 2,5 procent av sysselsättningen.
NYHET Publicerad:

Stora kompetensbehov inom den västmanländska industrin

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Trots en relativt stor arbetslöshet i Västmanland på 8,5 procent så har industrin i Västmanland väldigt svårt att hitta kompetens. Tre av fyra svenska industribolag uppger att verksamheten har påverkats av bristen på kompetens. Hälften av industriföretagen har inte kunnat utveckla produkter och tjänster som planerat på grund av kompetensbrist. För en tredjedel av företagen har svårigheterna att rekrytera inneburit att man har gått miste om potentiella affärer. Detta enligt Teknikföretagens rapport Vinna eller försvinna.
NYHET Publicerad:

Ledarskapspolicy - lösningen på destruktivt ledarskap

ARBETSGIVARDAGEN Forskning om ledarskap har gått in i en ny fas. Från att ha betraktat ledarskap som att “göra rätt saker, eller göra saker rätt,” till att uppmärksamma att även ledare gör fel. "Vi ställer ofta höga krav på ledare och förväntar oss att de ska vara superhjältar, men man får göra fel. Ett destruktivt ledarskap uppstår först när medarbetare systematiskt och under en längre tid påverkas på ett sätt som de upplever som negativt", säger Maria Fors Brandebo, Fil dr på Försvarshögskolans ledarskapscentrum.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Brottsligheten skapar otrygghet för Västmanlands företagare

KOMMENTAR De senaste årens dramatiska ökning av grova våldsbrott har orsakat stora nyhetsrubriker. Den lågprioriterade mängdbrottsligheten uppmärksammas inte på samma sätt, trots att den är mycket utbredd, ofta fungerar som inkörsport till tyngre kriminalitet och kostar svenska företag stora belopp.
NYHET Publicerad:

Ansvarsfulla avtal säkrar jobb och välfärd

KOMMENTAR Konjunkturen bromsar nu in, inte bara i Västmanland och resten av Sverige, utan även på viktiga exportmarknader. Samtidigt finns en risk att svenska företag och jobb hamnar mitt i upptrappade handelskonflikter och fortsatt osäkerhet kring Brexit. Det råder alltså en betydande ovisshet kring den ekonomiska utvecklingen framöver.
NYHET Publicerad:

Kompetenskris i fokus inför stundande avtalsrörelse

AVTAL 2020 Strax innan jul ska parterna lämna in sina krav inför den avtalsrörelse som drar igång nästa år. 500 kollektivavtal ska omförhandlas, något som berör 2,8 miljoner anställda runt om i Sverige. För flera företag är huvudfrågan att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden, och göra det lättare att hitta rätt kompetens.
NYHET Publicerad:

Med cirkulärt tänk omvandlas avfall till resurs

CIRKULÄR EKONOMI Klimat- och miljöfrågan stod på agendan när Svenskt Näringslivs arbetsgivardag gick av stapeln. Enligt Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy, är dessa frågor viktiga för Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer. Lika viktigt är det att med rätt investeringar och effektiv resurshantering spelar näringslivet en avgörande roll i arbetet mot att uppnå FN:s klimatmål. Men, hur ska företag göra för att effektivt nyttja sina resurser? Vad är cirkulär ekonomi? Och, vad finns för det för hinder? Under seminariet “Hållbarhet behöver vara lönsamt” inspirerar Jenny till att tänka cirkulärt.
NYHET Publicerad:

Hållbarhet och personalfrågor i fokus under Arbetsgivardagen i Västerås

ARBETSGIVARDAG Under arbetsgivardagen kunde deltagarna besöka flertalet seminarier som avhandlade de viktiga frågor och utmaningar som arbetsgivare idag står inför. Bland annat diskuterades hållbarhet, personalförändringar i företag och den kommande avtalsrörelsen.
NYHET Publicerad:

Så blev kommunen kvitt förlorarstämpeln

FÖRETAGSKLIMATET 195 platser uppåt i kommunrankingen på tre år. Det är effekten av att Kungsör lägger sig nära företagarnas hållning. ”Vi satte oss ner och började prata med varandra, inte om varandra. Det hade ingen gjort tidigare, säger kommundirektören Claes-Urban Boström.
NYHET Publicerad:

Stort behov av ägarskiften i Västmanland

GENERATIONSSKIFTE Svenska företagare blir äldre, i dagsläget är en femtedel av Sveriges företagsamma personer över 64 år. Stora värden i form av företag, arbetstillfällen och skatteintäkter står på spel när ett generationsskifte ska genomföras. Anders Ydstedt, expert på ägarfrågor, vet vad som krävs för ett lyckat ägarskifte.
NYHET Publicerad:

Frida ska öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västmanland

SKOLNÄTVERK Vi välkomnar Frida Järleskog som ny skolnätverksansvarig till Svenskt Näringslivs regionkontor i Västmanland. Frida kommer i sin roll som skolnätverksansvarig att arbeta med att öka samverkan mellan skola och näringsliv genom att förmedla Svenskt Näringslivs kostnadsfria skolmaterial.
NYHET Publicerad:

Prao bra för både elever och arbetsgivare

PRAO Sedan en tid är prao återigen obligatoriskt i högstadiet. Det innebär en utmaning för både skolor och företag i Västmanland, men de många fördelarna överväger, anser Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv satsar på en NäringslivsAkademi för unga beslutsfattare

UTBILDNING Svenskt Näringslivs regionkontor i Södermanland, Västmanland och Örebro gör en gemensam satsning för att öka kunskapen om vad som krävs för ett växande och välmående företagande. Satsningen heter NäringslivsAkademin Mälardalen.
NYHET Publicerad:

Avtalsrörelsen avgörande för Västmanlands konkurrenskraft

AVTAL 2020 Under avtalsrörelsen 2020 kommer cirka 500 avtal för 2,8 miljoner löntagare i samtliga samhällssektorer att förhandlas om. Att avtalen blir internationellt konkurrenskraftiga är avgörande för Västmanlands län, som exporterar varor för cirka 42 miljarder årligen och där totalt cirka 40 000 jobb är beroende av utrikeshandel.