LogoLogo
LogoLogo
NYHET30 oktober 2020

Det är din välfärd det handlar om

Vi är inne i en tuff period. Just som man började få upp hoppet om att coronapandemin hade lossat på greppet om oss kommer nu en ny våg av smittspridning och hårda restriktioner här i Västra Götaland. Det är ett tungt besked, inte minst för företag inom exempelvis besöksnäring och handel. Nu är det viktigare än någonsin att vi med gemensamma krafter gör allt vi kan för att ta oss igenom krisen. Det handlar om att rädda liv och det handlar om att rädda jobb och företag.

Företagens villkor är en livsviktig fråga. Det är företagen och de jobb de skapar som ligger till grund för hela vår välfärd. De skatteintäkter som företagen och de anställda står för bidrar till vård, skola och omsorg, saker som vi ibland kanske tar för givet. Behöver vi exempelvis 100 nya sjuksköterskor i Västra Götaland krävs det att privata företag anställer drygt 200 personer till för att finansiera det. När vi nu i coronapandemins spår ser varsel och konkurser så är det någonting som direkt påverkar grunden för vår välfärd.

Rudolf Antoni
Rudolf Antoni
Foto: Ernst Henry Photography AB
Företagens villkor är en livsviktig fråga. Det är företagen och de jobb de skapar som ligger till grund för hela vår välfärd

Svenskt Näringsliv presenterar årligen en undersökning om det lokala företagsklimatet. Under hösten har jag och mina kollegor utifrån den undersökningen haft möten med företagare och kommunföreträdare i snart samtliga av Västra Götalands 49 kommuner. Vi gör detta för att uppmärksamma politiker och tjänstepersoner på den viktiga roll de spelar i att skapa så goda förutsättningar som möjligt för företag att etablera sig, investera, anställa och växa. Självklart gör vi detta för att gynna företagen, men företagsklimatet är inte bara viktigt för företagen. Det är minst lika viktigt för dig som medborgare. Om alla förstod kopplingen mellan företagande, jobb och välfärd borde företagens förutsättningar ges högsta prioritet i såväl den nationella som den lokala politiken.

Att politiker alltid har företagens bästa för ögonen och arbetar för ett gott företagsklimat, med allt från mindre myndighetskrångel till god infrastruktur för att ge företagen möjlighet att växa är ett allmänintresse. Du har med andra ord all rätt att kräva ett bra företagsklimat i din kommun, det är trots allt din välfärd det handlar om. Under förra året stod de privata företagen i Västra Götaland, tillsammans med sina medarbetare, för mer än 135 miljarder kronor i skatteintäkter. Efter den kris som vi nu går igenom riskerar den summan att bli betydligt mindre.

Att skapa bästa möjliga förutsättningar för företagen har därför aldrig varit viktigare än nu. Det som behövs är stöd och hjälp i krisen och politiker som förstår betydelsen av ett företagsklimat som lägger grunden för framtiden. Det finns ingen motsättning mellan att satsa på företagen och att satsa på välfärden. Snarare tvärtom.

Skriven avRudolf Antoni
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist