NYHET27 oktober 2023

Företagsklimat - viktigt för alla

Nu är det strax över en månad sen Svenskt Näringsliv presenterade sin årliga ranking av företagsklimatet som bland annat består av enkätsvar från 32 400 företagare. Resultaten i Västra Götalands kommuner är i stora delar positiva och glädjande.

Foto: Rudolf Antoni

Företagen i Västra Götaland har sagt sitt om företagsklimatet och det har uppmärksammats den senaste månaden. Att sträva efter ett bra företagsklimat är viktigt för alla kommuner, och det är kanske viktigare än någonsin att ta det på allvar. Kommunernas ekonomi pressas av den svåra konjunkturen och just därför bör kommunerna prioritera arbetet för ett bättre företagsklimat.

Ett gott företagsklimat är inte bara bra för företagen, det stärker hela kommunen genom fler jobbmöjligheter och ökade skatteintäkter. Företag, oavsett om de är nyetablerade eller funnits i kommunen en längre tid måste trivas för hela kommunens väl.  

Näringslivet i Västra Götaland sysselsätter 560 985 personer och genererar skatteintäkter på drygt 165 miljarder kronor. Om det lokala näringslivet kan anställa ytterligare 1000 personer generar det skatteintäkter som motsvarar 600 undersköterskor. Detta är värt att tänka på i dessa tider av nedskärningar. Snarare än att diskutera hur välfärdskakan ska fördelas bör vi alla verka för att kakan ska bli större.

Alla kommuner kan förbättra sitt företagsklimat, från landsbygdskommun till storstad. Västra Götaland med sina varierade kommuner är ett bevis på att förbättring inte nödvändigtvis beror på hur många som bor där eller hur bra förbindelser det finns. Självklart spelar dessa saker in i hur det ser ut i en kommun, men det finns mycket mer som ingår i företagsklimatet. Alla kan förbättra sig, och det har många gjort. I år förbättrade sig 26 av 49 kommuner i Västra Götaland och hela 12 västsvenska kommuner är topp-50 i hela Sverige, det är något att glädjas åt.

Att kommunens politiker och tjänstepersoner lyssnar och har en god dialog med de lokala företagen är grunden för ett bättre företagsklimat. För att förbättra förutsättningarna för företagen måste man först lyssna på vad de har att säga. Det har många kommuner gjort.

Mariestad är ett exempel, som på tio år har klättrat från plats 204 till plats 28 i vår ranking. Vårgårda är ett annat som lyckats hålla kvar den nationella förstaplaceringen tre år i rad. Detta är bara två exempel på kommuner med goda resultat.

Dessa framgångar grundar sig bland annat på öppen kommunikation, snabb handläggning av ärenden och en tydlig politisk vilja att göra det lättare för företag att verka och växa. När kommuner och företag arbetar tillsammans med företagsklimatet ger det resultat. 

Det långsiktiga arbetet lönar sig i form av nya investeringar och nya företagsetableringar, samt att företagen som redan är på plats trivs och är lönsamma. Arbetstillfällen genererar skatteintäkter som bidrar till vår gemensamma välfärd. Alla kommuner kan och bör arbeta för ett bättre företagsklimat. 

Lokalt Företagsklimat
Skriven avRudolf Antoni
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist