Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET12 mars 2021

Kommunala stödåtgärder i Västra Götaland

Sedan coronakrisens början har flera stöd- och krisåtgärder satts in för att rädda jobb och företag. De nationella stöden, likt korttidspermittering och omställningsstöd, är välkända för de flesta. Vad som dock inte är lika känt är att nästintill alla kommuner har tagit beslut om olika lokala stöd. 

Foto: Canva

I Svenskt Näringslivs senaste Företagarpanel ställdes frågor kring hur väl företagare känner till de lokala stödåtgärder som finns att tillgå i den egna kommunen, i spåren av coronakrisen. Resultatet visar att företagarna tyvärr inte känner till alla de goda insatser som finns att tillgå i just deras kommun.

Vi har därför ställt frågan till samtliga Västra Götalands kommuner vilka olika stödinsatser som finns att tillgå för dig som är företagare och var man kan finna information. För att underlätta har vi sammanställt dem nedan.

Sammanfattningsvis är många av stöden direkt riktade mot de branscher som är mest krisdrabbade, likt handel, restaurang- och besöksnäring. Många kommuner i länet har reducerat eller i vissa fall helt tagit bort avgiften för ärenden likt serveringstillstånd, livsmedelskontroller och uteserveringar. De flesta kommuner har även gett anstånd med fakturor och kortat sina betaltider till leverantörer för att underlätta för krisande företag med likviditetsproblem.

Inför sommaren 2021 planerar kommuner beslut om nya, förlängda och riktade åtgärder för att stötta krisande branscher. Därför kan sammanställningarna nedan förändras löpande.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist