NYHET23 februari 2021

Kommunen där näringslivet fick en plats i medborgarlöftet

Problematiken med brottslighet och otrygghet ökar för företagen i Västra Götaland. Ansvaret för frågorna ligger i första hand hos staten, men flera kommuner visar samtidigt att det går att göra stor skillnad lokalt. I Bengtsfors pekas nu brott mot företag ut som en prioriterad fråga i kommunens medborgarlöfte. 

Kommunstyrelsens ordförande i Bengtsfors, Stig Bertilsson och Lokalpolisområdeschef Jenny Wester vid undertecknandet av 2021 års medborgarlöfte.Foto: Crister Blüme

Brottslighet och otrygghet har seglat upp som några av de viktigaste frågorna för landets företag. Näringslivets totala kostnader kopplat till brottslighet uppgår till hela 100 miljarder per år, enligt en rapport från Svenskt Näringsliv.

Även den årliga undersökning om det lokala företagsklimatet i Västra Götalands kommuner visar att problematiken med brottslighet och otrygghet ökar för företagen i länet. Mer än var fjärde företag angav i 2020 års undersökning att deras verksamhet nu påverkas i hög utsträckning av frågorna. Resultatet visade dessutom att problemen inte längre är isolerade till några enstaka branscher – utan påverkar hela näringslivet.

I Bengtsfors, en kommun som under de senaste 20 åren förbättrat sitt lokala företagsklimat och klättrat uppåt på Svenskt Näringslivs ranking, sticker frågorna ut. När de lokala företagen får peka ut vilka områden som kommunen ska prioritera för att förbättra det lokala företagsklimatet, svarar hela 64 procent ”minskad brottslighet och ökad trygghet”.

Vid framtagandet av kommunens medborgarlöfte för 2021 uppmärksammades därför den ökade oron bland de lokala företagen att utsättas för brott. Under året lovar polisen och kommunen att gemensamt öka insatserna mot brott som riktar sig mot det lokala näringslivet.  

För Stig Bertilsson, kommunstyrelsens ordförande (M), har frågan om brottslighet och otrygghet för näringslivet länge varit en prioriterad fråga.

Varför har ni valt att ta med näringslivets perspektiv i medborgarlöftet? 

— För oss har det blivit en naturlig åtgärd efter de resonemang vi haft med såväl enskilda företagare som deras organisationer. Många har påtalat en ökande oro för att utsättas för brott och dessutom visar brottsstatistiken i vår kommun en negativ trend under 2020. Vi kan inte se det som ett problem bara för den enskilda fastighetsägaren och företagaren som utsätts, utan det är ett problem för hela kommunen. 

Vad hoppas ni att det ska innebära på sikt? 

— Framförallt konkreta resultat, genom exempelvis minskade tillgrepp och mindre skadegörelse. Vi tror på ett positivt utfall av det samarbete som vi etablerar med de lokala företagarna.

Hur går ni vidare med arbetet nu efter att medborgarlöftet är påskrivet? Vad blir nästa steg?

— Vi har löpande möten med företagare. När det blir möjligt så planerar vi även ett gemensamt större fysiskt möte med kommunen, de lokala företagen och polisen. Syftet är utbyta information och att vi kan föra diskussioner om larm, kameror, försäkringar osv.

— Företagen är tydliga med att de vill bidra med insatser och ta en del av konstaderna för exempelvis bevakningstjänster. Vi samordnar oss för att arbetet ska få bästa effekt.

Vad skulle du vilja skicka med till andra kommuner som befinner sig i en situation likt er? 

— Det viktigaste är att få igång en diskussion om frågorna med de lokala företagen. De är oftast väldigt angelägna om att vara med och bidra till ett tryggare samhälle och har både erfarenhet och kunskap som måste tas tillvara. Ska vi nå resultat i arbetet med brottslighet och otrygghet så måste vi samarbeta med varandra. För oss blev medborgarlöftet ett bra sätt att också få detta på pränt, avslutar Stig Bertilsson. 

Skriven avAnton Oskarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist