NYHET23 maj 2022

Näringslivet: Dämpade förväntningar - men efterfrågan på arbetskraft är fortfarande stark 

Trots det osäkra läget i ekonomin och i omvärlden så går det fortsatt bra för näringslivet i Västra Götaland. Medan förväntningarna på försäljning, produktion och investeringar dämpas något, är efterfrågan på arbetskraft fortfarande stark. Det visar Svenskt Näringsliv senaste västsvenska konjunkturundersökning.

Foto: MostPhotos

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen bland medlemsföretagen i Västra Götaland genom undersökningen ”Företagarpanelen”. Under det andra kvartalet har 670 företag svarat på hur konjunkturutvecklingen ser ut i det egna företaget.

Resultatet visar att det västsvenska näringslivet fortsatt går starkt. Men jämfört med tidigare kvartal dämpas näringslivets förväntningar något.

- Prishöjningar, produktionsstörningar och dyra energipriser gör att flera företag sänker sina prognoser för framtiden. De flesta företagen går dock fortsatt bra - inte minst syns det på efterfrågan på kompetens. Många vill fortfarande anställa och fylla de luckor som finns ute på arbetsplatserna, säger Rudolf Antoni, regionchef på Svenskt Näringsliv Västra Götaland.

Osäkerheten i omvärlden påverkar även näringslivet. På frågan om hur företagen ser på investeringar under de kommande sex månaderna, så faller nu prognosen till strax under genomsnittet för de senaste femton åren.

- Innan kriget bröt ut fanns prognoser om ökande investeringar i stora delar av näringslivet. Men nu har denna vilja dämpats. När det råder osäkerhet i omvärlden får det direkta konsekvenser även här i Västsverige. Företagens vilja och möjlighet att investera kommer bli avgörande för vart konjunkturen tar vägen, konstaterar Rudolf Antoni.

Delregionala skillnader  

Det finns vissa skillnader i synen på konjunkturläget bland näringslivet i Västra Götalands fyra delregioner. Under det senaste halvåret har näringslivet i Fyrbodal och Sjuhärad ökat sin försäljning och produktion mest, medan utvecklingen i Skaraborg varit svagare. När det gäller prognoser för det närmsta sex månaderna sticker näringslivet i Sjuhärad, Göteborgsregionen och Fyrbodal ut positivt. Medan Skaraborgs framtidsutsikter skruvas ned något.

- Näringslivet i Västra Götaland går fortsatt starkt och i flera delar av länet är företagen fortsatt mer optimistiska än i andra delar av landet. Det finns dock många faktorer i omvärlden som kommer att påverka näringslivet här. Vi vet ännu inte vilka konsekvenser som räntehöjningar, inflation och störningar i leveranskedjor kommer att leda till, avslutar Rudolf Antoni.

Kort om konjunkturen i Västra Götaland

Produktion/försäljning
Nästan 5 av 10 företag i Västra Götaland har ökat sin försäljning produktion under det senaste halvåret. Främst handel, besöksnäring och restauranger som går bättre nu, men även tjänsteföretag och industri har gått starkt. Överlag är siffrorna starkare än historiskt genomsnitt.

45 procent tror på ökad försäljning närmsta halvåret. Tjänsteföretagen är mest optimistiska medan byggföretag något mer pessimistiska. Siffrorna är under historiskt genomsnitt och betydligt lägre än resultatet för det första kvartalet 2022.

Investeringar
6 av 10 företag i Västra Götaland anger att deras investeringsnivå har planat ut under det senaste halvåret. Investeringarna har legat över historiskt genomsnitt. Den bransch där flest anger att de har ökat sina investeringar är besöksnäringen, vilket är en naturlig följd av att restriktioner, begränsningar den osäkerhet som påverkat branschen nu försvunnit.

De förväntade investeringarna, alltså på 6 månaders horisont, sjunker dock. Nivån ligger nu under den genomsnittliga nivån för förväntningar (2008–2022). Prognosen kring förväntade investeringar ligger på den lägsta nivån på ett år. Osäkerheten i omvärlden får direkta konsekvenser även för investeringarna i Västra Götaland.

Arbetskraft
I konjunkturundersökningen för det andra kvartalet visar resultatet att många företag anställt under de senaste sex månaderna. Förväntningarna på antalet anställda om 6 månader är också fortsatt stark. Många företag vill fortsatt anställa och behöver fylla vakanser i verksamheterna, trots att förväntningarna på försäljning, produktion och investeringar sjunker något.

Efterfrågan på arbetskraft har varit stark under en lång period. Enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät anger 7 av 10 företag i Västra Götaland att de har försökt rekrytera under det senaste halvåret. Utav dessa anser 74 procent att det har varit svårt att hitta personal. 

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen hos våra medlemsföretag genom internetundersökningen ”Företagarpanelen”. Totalt svarade 670 företag (37 procent svarsfrekvens) under perioden 26 april till 13 maj 2022.  

Konjunktur
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist