NYHET12 december 2022

Näringslivet i Västra Götaland sänker sina prognoser

Hushållen pressas av kraftiga prisökningar och konsumtionen viker. Samtidigt stiger kostnader och energipriser för många företag i Västra Götaland. Det leder till att de lokala företagens prognoser för försäljning, investeringar och anställningar försämras.

Foto: Canva

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen hos medlemsföretagen genom undersökningen ”Företagarpanelen”. Resultatet för årets fjärde kvartal är pessimistiskt. Inte sedan pandemins inledning har företagen i Sverige sett lika mörkt på framtiden som nu, när det gäller försäljningsvolym och anställningar.

- Det är sedan tidigare känt att hushållen är rekorddeppiga, nu har det även smittat av sig på näringslivet i Västra Götaland. Varslen har ökat och många avvaktar nu med investeringar. Det finns en stor osäkerhet om vart allt ska ta vägen, konstaterar Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götaland.

Delregionala skillnader i Västra Götaland

Det finns vissa skillnader i synen på konjunkturläget bland Västra Götalands delregioner. Mest optimistiska kring framtiden är näringslivet i Göteborgsregionen, där många företag fortsatt tror på fler anställda och ökade investeringar. Men i flera andra delar av länet, exempelvis i Sjuhärad, är prognoserna mer nedskruvade.

- Under stora delar av pandemin har näringslivet i Sjuhärad stått starkare än i övriga delar av Sverige. Nu sjunker dock de lokala företagens förväntningar snabbt. Inte minst i de branscher som påverkas av att hushållen drar in på konsumtionen, menar Anton Oskarsson, områdesansvarig i Sjuhärad för Svenskt Näringsliv.

Dock finns ljusglimtar i ekonomin. Trycket i leverantörskedjorna har börjat minska och vissa råvarupriser har börjat vända nedåt. Det finns förutsättningar för en snabb nedgång i inflationen och därmed för avtagande räntehöjningar. En ansvarsfull avtalsrörelse är dock en förutsättning för en sådan utveckling. Vid årsskiftet startar avtalsrörelsen, då näringsliv och fackförbund och ska förhandla om löner och arbetsvillkor för drygt 2,3 miljoner löntagare.

Om Företagarpanelen

Företagarpanelen är Sveriges största panel av företagare med drygt 12 000 registrerade medlemmar. Större utskick sker fyra gånger per år där bland annat konjunkturfrågor avhandlas tillsammans med andra kort- och långsiktiga näringslivsfrågor.

Företagarpanelen utgör ett viktigt verktyg för Svenskt Näringsliv i mötet med politiker, opinionsbildare och allmänheten när vi förklarar företagens situation.

Lokalt FöretagsklimatFöretagarpanelenkonjunktur
Skriven avAnton Oskarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist