Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET17 september 2020

Näringslivet: Krisen är inte över

Krisen är inte över, även om några indikatorer börjat vända uppåt. Det kommer ta lång tid för många företag att återhämta sig. Det visar nya siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel.

674 företag i Västra Götaland har svarat på frågor om hur deras företag har utvecklats det senaste halvåret samt vad de tror om de kommande månaderna. Pandemins effekter syns fortfarande tydligt. Produktion, sysselsättning och investeringar ligger långt under motsvarande tid föregående år. 

— Mer än hälften av våra företag har fortfarande en produktion som är lägre än innan pandemin bröt ut och många av dem tror inte på någon vändning under det kommande halvåret. Återhämtningen går långsamt och för många företag är krisen fortfarande akut, säger Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götaland. 

Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götaland.
Foto: Ernst Henry Photography AB

Nära fyra av tio företag i Västra Götaland har minskat sina investeringar de senaste halvåret och endast två av tio tror på en ökning under de kommande sex månaderna. I riket som helhet är det framförallt handeln som dragit in på investeringar medan det i Västra Götaland framförallt är industrin, något som är särskilt oroande på grund av länets industriberoende.

 — Osäkra förutsättningar är investeringars värsta fiende och denna prognos visar att krisen är långt ifrån över. Investeringsviljan hos företagen måste komma tillbaka, så att företagen kan utvecklas och vågar anställa igen, annars riskerar vi en mycket långdragen lågkonjunktur, säger Rudolf Antoni, Svenskt Näringslivs regionchef i Västra Götaland. 

För att få fart på ekonomin i Sverige efter pandemin har Svenskt Näringsliv tagit fram en lista med reformförslag inom projektet Återstarta Sverige. Det handlar bland annat om att minska kostnaderna för att anställa genom att sänka arbetsgivaravgifter och att göra satsningar på forskning och digital infrastruktur. 

— De tidigare krisåtgärderna har lindrat nedgången men allt tyder på att återhämtningen kommer ta tid. Företagen både kan och vill vara motorn som tar oss ur krisen, men då krävs en politik som stärker viljan att investera och gör det enklare att anställa, avslutar Rudolf Antoni.

konjunkturcoronakrisenFöretagarpanelen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist