NYHET5 maj 2023

Politiken i Göteborg missar poängen

Om politikerna i Göteborg slutar lyssna på vad företagen säger sänder det fel signaler och riskerar att försämra företagsklimatet, säger Rudolf Antoni, regionchef i Västra Götalands län.

Rudolf AntoniFoto: Svenskt Näringsliv

Under de senaste veckorna har debatten gått varm om Göteborgs företagsklimat. Orsaken är kommunstyrelsens förslag om att stryka Svenskt Näringslivs undersökning ur Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program. Efter att ha fått till mig argumenten för att stryka vår undersökning är det tydligt att den politiska ledningen har missat poängen.

Det som kommunstyrelsen vill stryka i stadens näringslivsstrategi är inte ett ideologiskt inlägg från Svenskt Näringsliv. Det man vill stryka är företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Göteborg. Frågan om vad företagen tycker om företagsklimatet är helt fri från politisk inramning och har ställts likadant till 60 000 företagare i hela landet år efter år sedan 2002.

Ett gott företagsklimat skapar arbetstillfällen, tillväxt och skatteintäkter för vår gemensamma välfärd. En förutsättning för ett gott företagsklimat underlättas genom dialog.

Det är vanligt att kommuner runt om i landet inkluderar vår mätning av företagsklimatet i sina budgetar eller näringslivsstrategier. Vi brukar också uppmana alla kommuner som har möjlighet att använda sig av flera andra mätningar. På så sätt tycker många kommuner att de får en djupare och verklighetsförankrad bild av hur det lokala näringslivet mår. Olika undersökningar mäter olika saker och kompletterar varandra och ger därför en mer komplett bild av hur företagsklimatet ser ut i en kommun.

Under de senaste veckorna har jag mött starka reaktioner från många företagare som är upprörda över kommunstyrelsens agerande. Man upplever förslaget som en signal från politiken om att näringslivets röst är ett särintresse som inte är värt att lyssna till. Det är minst sagt problematiskt att företagen upplever detta från politiken och det är knappast någonting som gör det mer attraktivt att starta och driva företag i Göteborg.

Företagsklimatet i Göteborg – det alla företagare möter i sin vardag, i sina kontakter med kommunen som myndighetsutövare, i tillgång på infrastruktur, bostäder och kompetens – påverkar inte bara företagen och deras anställda, utan alla som bor och verkar här. Men en sak som kommunstyrelsen inte verkar ha funderat över är att politikens attityder gentemot företagen spelar roll. Om politikerna i Göteborg slutar lyssna på vad företagen säger sänder det fel signaler och riskerar att försämra företagsklimatet.

Ett gott företagsklimat skapar arbetstillfällen, tillväxt och skatteintäkter för vår gemensamma välfärd. En förutsättning för ett gott företagsklimat underlättas genom dialog. Därför är det viktigt att politiken lyssnar på det sammanfattande omdömet från företagen i Göteborg. Det bidrar till att göra staden bättre, för alla som bor här.

Som referensorganisation för det näringslivsstrategiska programmet fortsätter vi på Svenskt Näringsliv gärna att arbeta tillsammans med staden för att stärka förutsättningarna för företagande och jobbskapande i Göteborg. Att lyssna till rösterna från stadens företagare är en förutsättning för att Göteborg ska kunna växa sig starkare.

Rudolf Antoni, Regionchef

Tidigare publicerade artiklar

De rödgröna vill sluta bry sig om Svenskt Näringsliv
Göteborgs-Posten 2023-04-05

Näringslivet i uppror över Göteborgs nya linje
Göteborgs-Posten 2023-04-06

Det är vi företagare som drar in skatteintäkter till välfärden
Göteborgs-Posten 2023-04-17

Som näringslivet frågar får de svar
Göteborgs-Posten 2023-04-25

Lokalt Företagsklimat
Skriven avRudolf Antoni
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist