NYHET3 januari 2024

Så mycket skatt får du betala i din kommun 2024

Varje månad betalas merparten av den skatt som dras av din lön till kommunen där du bor. Men hur mycket skiljer sig egentligen skattesatsen mellan kommunerna i Västra Götaland? Har skatten höjts eller sänkts under de senaste åren? Här är hela listan som visar hur skatten ser ut i din kommun.

Foto: MostPhotos

Den totala kommunala skattesatsen som en löntagare betalar består av två delar: kommunal skattesats och regional skattesats. Nu är nivåerna för 2024 satta och sett till hela landet är nästa års skattehöjning den högsta på nio år.

- I debatten kan det låta som att en låg kommunal skattesats skulle innebära en sämre kvalitet i välfärden. Men det är faktiskt precis tvärt om. Att höja skatten är ofta en enkel lösning på problem som kräver betydligt mer politiskt hantverk, prioriteringar och ledarskap än så, menar Rudolf Antoni, som är regionchef på Svenskt Näringsliv.

Rudolf Antoni, regionchef Västra Götaland

Den kommunala skattesatsen sänks i 23 av Sveriges 290 kommuner i år. I Västra Götaland är Orust den enda kommun som sänker skatten. Samtidigt höjs den kommunala skatten i 13 av landets kommuner, varav en i Västra Götaland, i Skara.

Högre skatt i Västra Götaland

I 45 av Västra Götalands 49 kommuner är skattesatserna högre än genomsnittet i landet. Dessutom skiljer det sig mycket mellan de olika kommunerna. Högst är den totala skattesatsen i Munkedal där kommuninvånarna betalar 34,86 kronor i skatt per hundralapp. Lägst är den i Partille där invånarna betalar 31,44.

De flesta kommuner har behållit sin skattesats oförändrad eller höjt den något under denna period. Endast ett fåtal kommuner har sänkt sin skattesats. Under de senaste 10 åren är det bara Orust, Svenljunga och Härryda som sänkt skatten i Västra Götaland. 20 kommuner har i stället höjt den.

Kommunalskatten har stor påverkan på människors privatekonomi men har störst betydelse för dem med låga löner. Även för småföretagare, som ofta har förhållandevis låga löner, blir kommunalskatten den största skatteutgiften i deras privatekonomi.

- För näringslivet är det viktigt att den lokala köpkraften är så stark som möjligt. En låg kommunalskatt gör också kommunen mer attraktiv för inflyttare, vilket inte minst är viktigt för företagens kompetensförsörjning. Därför har nivån på kommunalskatten en stark påverkan på det lokala företagsklimatet, konstaterar Rudolf Antoni.

Inget behov av skattehöjningar enligt kartläggning

En kartläggning från Svenskt Näringsliv visar att effektiviseringspotentialen i Sveriges kommuner är stor. Det finns tydliga exempel på kommuner som lyckas kombinera hushållning med skattemedel och välfärd av hög kvalitet.

Totalt handlar det om minst 40 miljarder som skulle kunna frigöras för att anställa mera personal, genomföra investeringar eller sänka skatterna. Oavsett användningsområde bör en smartare organiserad välfärd ligga närmast till hands för kommuner med ansträngda budgetar nu och framöver, snarare än att reflexmässigt höja skatten eller ropa efter ökade statsbidrag.

Hur mycket betalar du i skatt i din kommun?

Nedan visas en tabell med den totala kommunala skattesatsen i Västra Götalands kommuner för 2024 jämfört med 10 år sedan, 2015. Tabellen redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till regionen.

Kommuner som har sänkt sin skattesats från 2015 till 2024:

 • Orust: Skattesatsen sänktes från 34,19% till 33,94%
 • Härryda: Skattesatsen minskade från 32,10% till 31,98%
 • Svenljunga: Skattesatsen gick ner från 33,63% till 33,53%

Kommuner som har höjt sin skattesats från 2015 till 2024:

 • Vara: Skattesatsen ökade från 32,75% till 33,85%
 • Skara: Skattesatsen ökade från 32,58% till 33,38%
 • Trollhättan: Skattesatsen ökade från 33,04% till 33,84%
 • Öckerö: Skattesatsen ökade från 32,24% till 33,04%
 • Skövde: Skattesatsen ökade från 32,34% till 33,09%
 • Munkedal: Skattesatsen ökade från 34,16% till 34,86%
 • Färgelanda: Skattesatsen ökade från 33,74% till 34,39%
 • Tranemo: Skattesatsen ökade från 32,48% till 32,98%
 • Tjörn: Skattesatsen ökade från 32,69% till 33,19%
 • Tibro: Skattesatsen ökade från 32,69% till 33,19%
 • Töreboda: Skattesatsen ökade från 32,70% till 33,20%
 • Hjo: Skattesatsen ökade från 33,05% till 33,48%
 • Grästorp: Skattesatsen ökade från 33,05% till 33,47%
 • Vårgårda: Skattesatsen ökade från 32,69% till 33,09%
 • Lidköping: Skattesatsen ökade från 32,34% till 32,74%
 • Falköping: Skattesatsen ökade från 33,08% till 33,43%
 • Götene: Skattesatsen ökade från 33,25% till 33,60%
 • Mark: Skattesatsen ökade från 32,69% till 32,99%
 • Mölndal: Skattesatsen ökade från 31,74% till 31,99%
 • Borås: Skattesatsen ökade från 32,54% till 32,79%
SkatterLokalt Företagsklimat
Skriven avAnton Bichler
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist