NYHET7 mars 2024

Säkerhetskonferens Väst

Vår bild av världen har förändrats mycket de senaste åren, och från politiskt håll ställs nu krav på ökad beredskap och robustare totalförsvar. I det arbetet kommer Sveriges företag spela en nyckelroll, i betydligt större utsträckning än tidigare.

Svenskt Näringslivs säkerhetsdelegation höll i veckan konferens där företagare och beslutsfattare samlades för att gemensamt adressera de aktuella säkerhetsutmaningarna i Sverige. Syftet var att öka näringslivets involvering i frågor som rör totalförsvaret och brottsförebyggande åtgärder.

Programmet innehöll:

 • Det säkerhetspolitiska läget
  Johan Sjöberg, expert på säkerhets- och försvarspolitik på Svenskt Näringsliv
 • Civilt försvar, Länsstyrelsens och näringslivets roll
  Anna Kinberg Batra, landshövding Stockholms län, Sten Tolgfors, landshövding Västra Götalands län & Anneli Hulthén, landshövding Skåne län
 • Västra Militärregionen – ansvar och samarbeten
  Fredrik Herlitz, Överste på Älvsborgs Amfibieregemente
 • Säkerhetshotet mot Sverige
  Patrik Jonsson, chef säkerhetsskydd på Säkerhetspolisen region Väst
 • Den regionala brottsutvecklingen och de polisiära insatserna
  Klas Johansson, chef för polisregion Väst
 • Brottslighetens påverkan på näringslivet
  Lena Nitz, expert brott och trygghetspolicy på Svenskt Näringsliv

Samtliga talare pratade om att företagen behöver börja med att säkra upp sina egna verksamheter. Hur robust är den egna verksamheten vid krig eller kris? Hur förberedda är de anställda? Vilka anställda är redan idag krigsplacerade och vilka skulle vara tillgängliga för verksamhet i händelse av krig? Hur säkrar vi våra leveranskedjor. Vilka lager behöver vi bygga? Och sist men inte minst. Vad skulle vi kunna ställa upp med för att stärka Sveriges robusthet i händelse av krig eller kris?

Medskick var också att skapa en säkerhetskultur och medvetenhet bland medarbetare. Alla på plats var också ense om att lösningarna inte hittas bakåt, näringslivets idéer och kunskap är avgörande och helt nödvändiga framåt.

Svenskt Näringsliv Säkerhetsdelegation, (SNSD)Säkerhetspolitik och totalförsvar
Skriven avAnna Sundin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist