NYHET14 juni 2024

Samverkan mellan skola och näringsliv i Färgelanda

Sverige har i dag flera utmaningar kopplade till kompetensförsörjningen. Samtidigt som arbetslösheten ökar vittnar företag om stora svårigheter att rekrytera. Det har blivit extra viktigt att skola och näringsliv lyssnar på varandra och hjälps åt för att möta dessa utmaningar.

Foto: Ellinor Ljung & Canva

Det finns en snedvridning på svensk arbetsmarknad där allt för många, allt för länge har valt bort att läsa yrkesförberedande program. Det finns flera verktyg som skolan har att tillgå för att öka elevernas förståelse för arbetsmarknaden och olika yrkeskategorier. Här kan näringslivet och andra aktörer stötta skolan med värdefull kunskap. Det handlar även om att företagen får en kontakt med skolan och kan vidga sitt synsätt kring hur dagens ungdomar tänker om framtiden och arbetslivet.

I Färgelanda kommun arbetar Ellinor Ljung som studie- och yrkesvägledare (SYV) på grundskolan. I Färgelanda görs det flera insatser för att komma närmre näringslivet, där prao givetvis är en central del av arbetet. Utöver prao så har Färgelanda utvecklat något som kallas för arbetslivsveckan och inkluderat det i undervisningen. Arbetslivsveckan pågår parallellt med prao då halva årskursen har arbetslivsvecka medan den andra halvan är ute på prao, och vice versa. Ellinor berättar mer om arbetslivsveckan. 

- Arbetslivsveckan fungerar som det ordinarie schemat men där alla lektioner är fyllda med annat innehåll. Om vi tar NO lektionen som exempel så spenderade vi den genom att prata om energikällor. Detta för att vi vid ett senare tillfälle besöker en entreprenör som startat en biogasstation. Vi gjorde även ett studiebesök hos Uddevalla energi där de bränner sopor och tillverkar fjärrvärme, säger Ellinor Ljung.

Att fläta samman utbildning med praktiska erfarenheter och arbetsmarknadskunskap får bland annat effekten att det blir tydligare varför det man lär sig i skolan är viktigt. På så sätt underlättar det för eleverna att sätta sina kunskaper i relation till faktiska arbetsuppgifter och yrken. Det arrangeras även en mässa under veckan med speeddating där olika yrken inom den kommunala verksamheten får visa upp sig för att ge en förståelse för vilka olika yrken det finns där.

Varför är det viktigt att få en inblick i det lokala näringslivet och arbetslivet?

- Det handlar om allmänbildning, att hjälpa eleverna göra mer välgrundade val. Det är jätteviktigt. Andelen unga som byter program eller hoppar av gymnasiet är bekymrande högt. säger Ellinor Ljung.

Som Ellinor påpekar så är det viktigt att eleverna vet hur livet efter studierna ser ut. Vilka branscher, yrken och möjligheter som finns. Detta är viktigt för att säkerställa att eleverna vet vad de ger sig in på och på vilka premisser. För att komma till rätta med kompetensförsörjningen så behöver utbildningsvalen stämma överens med arbetsmarknadens behov. 

Det är ofta svårt att mäta effekterna av en SYV:s arbete eftersom det i stor utsträckning går ut på att bredda elevernas perspektiv och kunskaper vilket inte alltid ger några konkreta utslag. 

- Jag försöker få eleverna att visualisera hur vardagen kommer att se ut beroende på vilket yrke dom säger sig vilja utöva. Detta för att få eleverna att verkligen begripa vad de ger sig in på, avslutar Ellinor Ljung.

Syftet är inte att styra eleverna till en utbildning eller yrke. Det handlar om att påverka attityder och fördomar gentemot vissa studie- och yrkeskategorier som ofta existerar. För elever som tar första stegen i sina karriärer så bör kunskaper om näringslivet, dess behov och möjligheter vara en starkt bidragande faktor. Det finns inte en enskild orsak till snedvridningen på arbetsmarknaden i dag, men som med mycket annat så är utbildningen en viktig faktor när det kommer till att forma framtiden. Det börjar i skolan och det är där insatserna måste ge effekt. Arbetslivsveckan i Färgelanda är ett exempel på ett bra initiativ där lärdomarna från skolan tydligare kan förknippas med arbetslivet.

Text: Linus Lörstad

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist