Krönika skola Rudolf.png

Skolans verkliga utmaningar

NYHET Publicerad

KRÖNIKA För vår framtida samhällsutveckling, och inte minst våra företags framtida kompetensförsörjning, utgör skolan en viktig grund. Det är därför med bestörtning som jag läser den nya rapporten Skolans verkliga utmaningar som igår publicerades av Friskolornas riksförbund.

Rapporten är inte ett inlägg i debatten om friskolor är bra eller inte. Istället belyser den ett växande samhällsproblem som behöver adresseras. Vem som är huvudman för skolans verksamhet är mindre viktigt än vilka resultat den levererar. Och de senaste årens resultat är nedslående. Var sjätte elev som idag går ut nian i Sverige saknar behörighet att söka vidare till gymnasiet och Göteborgs kommunala skolor sticker dessvärre ut som både sämst och dyrast.

Resultaten varierar stort mellan olika skolor och olika kommuner och det går att urskilja mönster som har att göra med hur stora utmaningarna är. Främst handlar det om elevernas ursprung, vilket inte är så märkligt. Bland elever som har svenskt ursprung är det omkring 90 procent som går ut nian med gymnasiebehörighet. Därefter kommer elever med utländsk bakgrund som är födda i Sverige och de som kom till Sverige före skolstart. Bland dem är det drygt 80 procent som går ut nian med gymnasiebehörighet. Det är betydligt tuffare att klara behörigheten för utlandsfödda elever som invandrat efter skolstart samt för nyanlända. Bland dem är det endast 47 respektive 29 procent som går ut nian med gymnasiebehörighet. Det finns även ett tydligt samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och elevernas förmåga att klara grundskolan.

Dessa skillnader är enkla att förstå. Det är när detta mönster bryts som det blir intressant. Då handlar det om någonting annat. Då handlar det om hur skolan tar sig an utmaningarna genom struktur, arbetssätt och ledarskap. Hur kommer det sig till exempel att en lika stor andel (83 procent) av eleverna i Botkyrka och i Skellefteå klarar gymnasiebehörighet när det är 50 procent utlandsfödda i Botkyrka och endast 14 procent i Skellefteå? Och hur kommer det sig att Göteborgs kommunala grundskola, som enligt rapporten har högst årskostnad per elev i landet, har så mycket som 25 procent obehöriga elever som går ut nian. Det är var fjärde elev! Kommunala skolor i Huddinge och Helsingborg, där man har nästan lika stor andel utlandsfödda elever som i Göteborg, har betydligt större andel som går ut nian med gymnasiebehörighet.

Rapporten pekar ut några tydliga nyckelfaktorer för framgång. Ekonomiska resurser är inte en av dem. Där finner man inget samband med resultat. Istället handlar det om att arbeta systematiskt med att sätta kunskapsmål och följa upp dem, att ställa höga krav på både elever och lärare samt att se till att eleverna får studiero. Och kanske är det så att man bör börja med det sistnämnda, eller som tillförordnad rektor i Botkyrka, Lillemor Bergquist, vittnar om i rapporten: ”Skolinspektionen tyckte att vi skulle börja med undervisningen. Vi vände på det hela. Först be­hövde vi ordning, reda och studiero. Nu går vi in i klassrummen och jobbar med det Skolinspektionen ville vi skulle börja med; att utveckla undervisningen strukturerat.”

Det finns både kommunala och fristående skolor som har arbetssätt och rutiner för att möta utmaningarna och jag tror att fler borde ta efter dessa goda exempel. Efter valet 2018 införde den nya kommunledningen i Göteborg en gemensam grundskoleförvaltning för hela kommunen. Där finns goda ambitioner som jag hoppas kan ge resultat. Det går nämligen inte att nog poängtera grundskolans betydelse för såväl samhällsutvecklingen som individens möjligheter i livet. Betydelsen ligger i själva ordet. Det är där grunden läggs för det som sedan är tänkt att byggas vidare på. Det är i stor utsträckning redan där det avgörs vilken typ av arbete du kommer att kunna få, hur kompetensförsörjningen för företagen kommer att se ut i framtiden och hur många invånare som riskerar att hamna i utanförskap.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

En sommarhälsning

KRÖNIKA Vi går nu mot sommar och semestertider efter en vår som inte liknar någonting annat vi tidigare har varit med om. För oss på Svenskt Näringsliv har de senaste månaderna inneburit ett intensivt arbete med att förmedla företagens svåra situation till beslutsfattare och få till stödåtgärder på såväl nationell nivå som här i Västsverige.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

"Trygghetsfrågan måste högre upp på kommunernas dagordningar"

FÖRETAGSKLIMAT ”Brotten mot företag drabbar hela samhällsekonomin. Trygghetsfrågan måste upp på kommunernas dagordningar”, anser Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv i Västra Götaland. 
NYHET Publicerad:

Var fjärde företag i Västra Götaland påverkas allvarligt av brottslighet och otrygghet

BROTTSLIGHET Problemen med brottslighet och otrygghet ökar för företagen i Västra Götaland. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv med över 5 500 svarande företag i Västra Götaland. 
NYHET Publicerad:

TRR - ett stöd för företag i omställning

OMSTÄLLNING Gabriella Nilsson, regionchef på TRR Trygghetsrådet, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Skolans verkliga utmaningar

KRÖNIKA För vår framtida samhällsutveckling, och inte minst våra företags framtida kompetensförsörjning, utgör skolan en viktig grund. Det är därför med bestörtning som jag läser den nya rapporten Skolans verkliga utmaningar som igår publicerades av Friskolornas riksförbund.
NYHET Publicerad:

Så satsar Västra Götalandsregionen på näringslivet

CORONAKRISEN Nya satsningar för att mildra coronakrisens konsekvenser för näringslivet samt bidra till en hållbar omställning.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Nyrekrytering till Svenskt Näringsliv i väst

NYREKRYTERING I augusti tillträder Susann Haggren som ny näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

Näringslivspodden special: Framgångsrecept på företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Hur utvecklar man som kommun ett långsiktigt stabilt företagsklimat? I veckans specialavsnitt av Näringslivspodden träffar vi företrädare för två kommuner som länge legat i topp i Svenskt Näringslivs undersökningar. Lyssna här!
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Västra Götaland

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatisk försämring för företagen i Västra Götaland

DET EKONOMISKA LÄGET Framtiden ser mörk ut när företagen blickar framåt. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel om det ekonomiska läget.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Vår i krisens tid

FREDAGSKRÖNIKA Vi går nu in i maj månad och vi börjar räkna coronakrisen i månader istället för veckor. Vårsolen, fågelkvittret och vitsipporna påminner oss dock om att livet går vidare och det finns tecken på att det kan vara på väg att vända.
NYHET Publicerad:

”Otydlig kommunikation om sjuklönen”

STÖDPAKET Många företag får en kalldusch när de inser att de ska betala sjuklön till anställda som i mars lydde regeringen och stannade hemma vid minsta coronasymptom. Företagaren Anna Karin Hammarstrand är kritisk till den oklara kommunikationen och att stödet inte kickar in tidigare.
NYHET Publicerad:

Krisen cementeras bland de västsvenska företagen

CORONAKRISEN Det råder fortsatt kris bland näringslivet i Västsverige. Ett stort antal företag har fortsatt problem med likviditet, ser en kraftigt minskad försäljning och tvingas varsla personal om uppsägning.
NYHET Publicerad:

Många permitterade i Västra Götaland

CORONAKRISEN Sedan den 7 april har det inkommit 7272 ansökningar om korttidspermittering till Tillväxtverket från företag i Västra Götaland. Totalt innebär det att 42 292, eller 7,4 procent av de anställda inom näringslivet i regionen.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb i Västsverige

DEBATT Utan företag och jobb finns inga skatteintäkter att fördela.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.