NYHET5 oktober 2023

Utbildning och inspiration för västsvenska upphandlare

Upphandling är den fråga som över lag får lägst betyg i Svenskt Näringslivs årliga undersökning om Lokalt Företagsklimat. Men både kommun och företag har mycket att vinna på bättre och mer strategiska upphandlingar. Under en halvdag bjöd vi därför in västsvenska upphandlare till utbildning och inspiration tillsammans med Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert på Svenskt Näringsliv.

Foto: Svenskt Näringsliv

Varje år utannonserar kommunerna närmare 13 000 upphandlingar, till ett värde av 500 miljarder kronor. Det motsvarar ungefär 30% av kommunens budget, i genomsnitt. I takt med att välfärdens finansiering blir en allt större utmaning för kommunerna så finns också stora besparingsmöjligheter genom att arbeta strategiskt med upphandlingar. Detta utan att det drabbar kvalitén.

Mot den bakgrunden måste det bli enklare och mer attraktivt att bli leverantör åt kommunen. När Svenskt Näringsliv varje år frågar de lokala företagen hur de upplever förutsättningarna att delta i upphandlingar svarar en övervägande del att de bedömer chansen att vinna upphandlingen som för liten i förhållande till insatsen för att lämna ett komplett anbud. Sammantaget gör detta att många företag väljer att avstå att lämna anbud. Det är helt enkelt inte värt besväret.

För att vända utvecklingen och göra det lättare för både företag och kommuner att mötas samlade vi under en halvdag drygt 30 upphandlare från de västsvenska kommunerna. Tillsammans med Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert på Svenskt Näringsliv, fick upphandlingscheferna inspiration och konkreta verktyg för hur de kan arbeta strategiskt med upphandling i sina kommuner.

– Inför kategoristyrning, det är en av dem absolut viktigaste åtgärderna för att få till en bra inköpsprocess. Vi ser att kommuner som verkligen kommit i gång med kategoristyrning ser nyttan av arbetssättet och ser resultaten som kommer med det. Näringslivet har arbetat på detta sätt under lång tid och det är dags för kommunerna att lära av företagen, säger Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert på Svenskt Näringsliv.

Rudolf Antoni, regionchef för Svenskt Näringsliv Västra Götalands län, delade sina tankar om vikten av ökat företagsdeltagande i upphandlingar och dess positiva inverkan på företagsklimatet och kommunernas ekonomi.

– Att de västsvenska kommunerna är en attraktiv kund för företagen och att fler är med och lämnar anbud är inte bara viktigt för företagsklimatet utan också för kommunernas ekonomi och i förlängningen också för kommuninvånarna. Smartare upphandlingar och fler företagare som är med och konkurrerar ger stora möjligheter till mer och bättre välfärd för varje skattekrona, den här dagen har varit värdefull, säger Rudolf Antoni.

Jeanette Hall, upphandlingschef i Halmstad var på plats och vi frågade henne om vad hon tog med sig från dagen.

– Jag tar med mig mycket information som jag ska leverera till politikerna och ledningsgruppen. Om vi börjar arbeta med kategoristyrning skulle det främst ge ekonomiska vinster för kommunen. Jag hoppas att kunna sätta det här på kartan och att man från politikens håll börjar ta upphandlingsfrågorna på allvar, säger Jeanette Hall, upphandlingschef i Halmstad.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist