NYHET18 maj 2021

”Välkomstkommittén” ska utveckla företagsklimatet 

Som en av elva kommuner i landet har västsvenska Marks kommun deltagit i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram 2020/2021 för ett förbättrat lokalt företagsklimat. Nu startar kommunen en ”välkomstkommitté” för välkomna fler investeringar, etableringar samt hantera komplexa ärenden och förfrågningar. 

Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram har genomförts sedan 2018 och vänder sig varje år till ett fåtal utvalda kommuner med stark vilja att förbättra sitt företagsklimat. Syftet är att deltagande kommuner ska få stöd i arbetet med att stärka det lokala företagsklimatet. Det sker genom inspiration, nätverk med erfarenhets- och kunskapsutbyte, praktiska exempel samt ett mentorsprogram.

Tillsammans med elva andra kommuner, däribland Gällivare, Karlskoga och Skurup, har Marks kommun deltagit i utvecklingsprogrammet under 2020 och 2021. Med anledning av restriktioner har programmet mestadels varit digitalt och innehållit fördjupningar inom bland ledarskap, myndighetsutövning, service, upphandling.

Jessica Rodén, kommunstyrelsens ordförande i Mark.
Foto: Marks kommun

Vi har träffat kommunstyrelsens ordförande Jessica Rodén och näringslivschef Malin Bexell för kort intervju om hur de har upplevt programmet och vad kommunen nu tar med sig i det framtida arbetet.

Vilka från Marks kommun har deltagit i utvecklingsprogrammet?

— Från vår sida har kommunstyrelsens vice ordförande Tomas Johansson, kommundirektör Karin Hydén, näringslivschef Malin Bexell samt undertecknad deltagit, konstaterar Jessica Rodén, kommunstyrelsens ordförande i Marks kommun.

Malin Bexell, näringslivschef, fyller i:

— Vid några tillfällen har ytterligare förvaltningschefer och enhetschefer deltagit. För oss har det varit viktigt att bjuda in brett till de träffar som har haft ett bredare anslag, som exempelvis den andra träffen i programmet om ”serviceinriktad myndighetsutövning”.

Malin Bexell, näringslivschef i Mark.
Foto: Marks kommun

Vad tar ni med er från året som har gått och vad har varit mest värdefullt?

— Det finns mycket vi tar med oss! Inte minst den givande coachningen från kommunens mentor i programmet Annette Risbeck (fd kommunstyrelseordförande i Rättviks kommun), menar Jessica Rodén.

Har ni fått med er något tips eller en idé från andra kommuner som ni kunnat applicera hos er?

— Vi tar med oss kunskaper och insikter på flera områden som är betydelsefulla ur ett företagarperspektiv. Exempelvis Timrå och deras kommunala principer för hur företagsärenden hanteras snabbt genom en koordinerad myndighetsutövning. Det har inspirerat oss i Mark att utveckla det koncept som vi hade påbörjat och som vi kallar för Välkomstkommittén, konstaterar Malin Bexell.

Kan ni berätta mer om projektet Välkomstkommittén? Hur gick tankarna bakom och hur är det tänkt att det ska fungera i praktiken?

— Det tar sin utgångspunkt i vårt uppsatta mål; ”Marks kommun ska vara och upplevas som en riktigt bra kommun att vara företagare i. Kommunen ska arbeta med förbättrad tillgänglighet och bemötande”. Då behöver kommunens tjänstepersoner och politiker arbeta tillsammans för att utveckla företagsklimatet, menar Jessica Rodén.

— Välkomstkommittén såddes som ett frö i tjänstemannaorganisationen. Genom utvecklingsprogrammet förstod vi att konceptet på riktigt kunde göra skillnad och vi kalibrerade det med kunskap och tips från föreläsare och andra deltagande kommuner, konstaterar Malin Bexell.  

Vi hoppas och är övertygade om att utvecklingsprogrammet kommer att göra skillnad för våra företagare
Jessica Rodén, kommunstyrelsens ordförande i Marks kommun

Syftet med ”kommittén” beskriver de som att ge företag bättre service genom tidig muntlig dialog med olika funktioner i Marks kommun. Strukturen ska utgå från företagets behov och en förutsättning för att Välkomstkommittén ska aktiveras är att företaget antingen har flera ärenden hos kommunen, eller ett enskilt, men särskilt komplext.

— Välkomstkommittén bemannas med tjänstepersoner från de enheter som företaget är beroende av i sitt/sina ärenden med kommunen. Vi har redan haft flera ”case” och förvaltningen implementerar nu konceptet i hela kommunorganisationen, säger Malin Bexell.

Slutligen; på vilket sätt kommer de lokala företagen i Mark märka skillnad efter ert deltagande?

— Vi hoppas och är övertygade om att utvecklingsprogrammet kommer att göra skillnad för våra företagare. Näringslivet är viktigt för oss alla och bidrar till hela vår kommuns utveckling. Marks kommun behöver ge företagen service och förenkla och underlätta för de företag som vill etablera sig eller expandera i vår kommun, avslutar Jessica Rodén.

Skriven avAnton Oskarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist