Digitalisering/e-tjänst

Västsvenska kommuner måste bli bättre på digitalisering

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Idag kan vi som privatpersoner sköta det mesta digitalt genom smarta och tidseffektiva e-tjänster. Det har blivit en självklarhet i vår vardag. Som företagare i kontakt med landets kommuner, är det dock inte lika självklart. En ny undersökning visar att nästan hälften av företagen i Västra Götaland använder e-tjänster i sina kontakter med kommunen. Samtidigt finns det en stor efterfrågan på utökade e-tjänster.

Som privatperson är man van att kunna göra det mesta via sin mobiltelefon och allt från banktjänster till mat- och klädesinköp sker via digitala tjänster. Inte sällan kan man följa sina ärenden i realtid och få eventuella leveranser efter sina egna önskemål och villkor. För företagare, liksom privatpersoner, är det således nödvändigt att ställa om till ett allt mer digitaliserat arbetssätt. Det gäller i allt från kontakter med kunder, anställda, leverantörer och banker till företagets kommunikation utåt. Hur ser det då ut i företagens kontakt med sina kommuner? Företagens ärenden likt ansökningar och tillstånd bör självklart beaktas med samma effektivitet och transparens, för att inte glömma möjligheten att följa ärendet i realtid. Sådan är dock inte alltid verkligheten.  

Den svenska nationella målsättningen är tydlig. I oktober 2015 undertecknade den dåvarande regeringen en avsiktsförklaring med Sveriges kommuner och landsting (SKL), med syfte att digitalisera det offentliga Sverige. Regeringens uttalade mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter. Statlig och kommunal sektor ska således förbättras, effektiveras och kvalitetssäkras, med hjälp av digitala tjänster och verktyg. Snart har fyra år passerat och dessvärre tycks digitaliseringen inom offentlig sektor fortsatt gå långsamt och det är stora skillnader i graden av digital utveckling mellan kommunerna, framförallt i Västra Götalands län.  

Enligt nya uppgifter från Svenskt Näringslivs företagarpanel i Västra Götaland, där 444 företagare svarat på frågor om digitalisering, uppger nästan hälften att de numer använder e-tjänster vid kontakt med kommunen. Av dessa företagare önskar hela 39 procent att det fanns fler digitaliserade tjänster, där digitala bygglov och serveringstillstånd är särskilt efterfrågade.  

Digitalisering handlar i grund och botten om att genom ökad kvalitet och effektivitet förbättra aktuella arbetsmetoder. En positiv process för såväl kommun som företag då det innebär att medarbetare, på båda sidor, kan ägna sig åt mer kvalitativa och kvalificerade uppgifter. Kommunen kan därmed använda skattemedel mer effektivt och företagare slipper lägga onödiga resurser och tid på administration.  

Enligt uppgifter från SKL blir tillgången till digitala verktyg i vissa kommuner allt bättre, samtidigt som andra kommuner står stilla i utvecklingen. Konkurrens mellan företag ska speglas av skillnader i kvalitet och pris – inte skillnader i villkor. Kommuner som erbjuder e-tjänster kan handlägga ärenden snabbare och mer effektivt. Därmed tillgodoses företagarnas behov i högre utsträckning. Att driva företag i en kommun som inte digitaliserat sin myndighetsutövning, kan därför ses som en stor nackdel och få negativa konsekvenser för det aktuella företagets framtida utveckling. 

Att efterfrågan på ökad digitalisering är stor samt att utvecklingstakten måste öka råder det således inga tvivel om. Samtidigt finns det genom initiativ tagna av SKL flera möjligheter till en mer nationellt sammanhållen utveckling. En utveckling som inte endast skulle gynna företagen verksamma ute i kommunerna utan även den enskilda kommunen i sig själv genom de mervärden ett bättre företagsklimat bidrar till.  

För att kommunerna ska kunna möta allmänhetens förväntningar, och följa samhällsutvecklingen, krävs det att de ökar utvecklingstakten i sitt arbete med digitaliseringen. Både tillsammans med varandra men framförallt med hänsyn tagen gentemot näringslivet och deras behov. Digitaliseringen måste gå fortare, det vinner vi alla på.  

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Näringslivspodden special: Framgångsrecept på företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Hur utvecklar man som kommun ett långsiktigt stabilt företagsklimat? I veckans specialavsnitt av Näringslivspodden träffar vi företrädare för två kommuner som länge legat i topp i Svenskt Näringslivs undersökningar. Lyssna här!
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Västra Götaland

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatisk försämring för företagen i Västra Götaland

DET EKONOMISKA LÄGET Framtiden ser mörk ut när företagen blickar framåt. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel om det ekonomiska läget.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Vår i krisens tid

FREDAGSKRÖNIKA Vi går nu in i maj månad och vi börjar räkna coronakrisen i månader istället för veckor. Vårsolen, fågelkvittret och vitsipporna påminner oss dock om att livet går vidare och det finns tecken på att det kan vara på väg att vända.
NYHET Publicerad:

”Otydlig kommunikation om sjuklönen”

STÖDPAKET Många företag får en kalldusch när de inser att de ska betala sjuklön till anställda som i mars lydde regeringen och stannade hemma vid minsta coronasymptom. Företagaren Anna Karin Hammarstrand är kritisk till den oklara kommunikationen och att stödet inte kickar in tidigare.
NYHET Publicerad:

Krisen cementeras bland de västsvenska företagen

CORONAKRISEN Det råder fortsatt kris bland näringslivet i Västsverige. Ett stort antal företag har fortsatt problem med likviditet, ser en kraftigt minskad försäljning och tvingas varsla personal om uppsägning.
NYHET Publicerad:

Många permitterade i Västra Götaland

CORONAKRISEN Sedan den 7 april har det inkommit 7272 ansökningar om korttidspermittering till Tillväxtverket från företag i Västra Götaland. Totalt innebär det att 42 292, eller 7,4 procent av de anställda inom näringslivet i regionen.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb i Västsverige

DEBATT Utan företag och jobb finns inga skatteintäkter att fördela.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Så slår coronaviruset mot näringslivet i Västra Götaland

CORONAKRISEN Nästan 8 av 10 företag i Västra Götaland upplever nu vikande försäljning eller orderingång till följd av Coronaviruset. Samtidigt drabbas fler än hälften av företagen av störningar i materialtillförsel och produktion och mer än en tredjedel kan behöva varsla personal. Det visar en ny undersökning bland 1528 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag i Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Västra Götaland står enade i krisen

FREDAGSKRÖNIKA Det är gripande att se hur vi i Sverige sluter upp när krisen slår till.
NYHET Publicerad:

Tillsammans håller vi igång Sverige

GÄSTKRÖNIKA Det gick så fort. Över en natt förändrades förutsättningarna för oss som driver företag inom besöksnäringen i grunden. Till en början tror jag inte folk förstod allvaret. Men i takt med att insatserna för att stoppa spridningen av Coronaviruset bidragit till att avbokningarna rullat in hos våra kollegor så har diskussionerna i mitt flöde förändrats. Nu känns det som att de flesta har förstått.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Prövande tider

FREDAGSKRÖNIKA Det är prövande tider vi befinner oss i. Ingen är oberörd av den framfart som coronaviruset har, vare sig på det personliga planet eller i företagens verksamhet.
NYHET Publicerad:

Förebilder ska locka fler tjejer till elbranschen

SAMVERKAN Elbranschen är fortfarande mycket mansdominerad. För att råda bot på det arbetar rektor Jenny Tydén på Lindholmens tekniska gymnasium med att tjejer på el och energiprogrammet ska få möta kvinnor i elbranschen.
NYHET Publicerad:

Ny undersökning: Här är Västra Götalands mest företagsamma kommun

STUDIE Andelen företagsamma individer ökar i Västra Götaland jämfört med föregående år. Det framgår av en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.