Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
Rapport15 maj 2018

Konkurrensutsatthet och konkurrenskraft

Den första rapporten i serien ”Lönens inverkan på Sveriges internationella konkurrenskraft" är skriven av Juhana Vartiainen, Dr i nationalekonomi och tidigare forskningschef på Konjunkturinstitutet. Rapporten ger en översiktlig bild av hur konkurrensen i världsekonomin idag fungerar och reder ut begreppen lång- och kortsiktig konkurrenskraft samt lönebildningens roll.

Frågor som behandlas är vad konkurrensutsatthet och kortfristig och långfristig konkurrenskraft betyder i den moderna världsekonomin som präglas av internationella värdekedjor och snabb strukturförändring? I ljuset av detta, spelar lönesättningen och löneökningstakten fortfarande en viktig roll för konkurrenskraft och sysselsättning? Vilka sektorer är konkurrensutsatta och varför och vilka länder ska Sverige jämföra sig med? Vad är sambandet mellan kortfristig och långfristig konkurrenskraft?

Skriven avJuhana Vartiainen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist