Rapport16 maj 2019

Sammanfattande rapport: Lönebildning för framtida konkurrenskraft - lönens inverkan på Sveriges internationella konkurrenskraft

Mycket har förändrats i världsekonomin de senaste decennierna – den tydligaste förändringen är att den internationella konkurrensen ökar. Hur klarar sig Sverige i denna nya hårdare konkurrenssituation?

Mycket av detta drivs av ny teknik. Världshandeln blir mer integrerad i och med att insatsvaror och tjänster i en specifik produkt kommer från allt fler olika platser – en export- eller importprodukt blir allt mindre renodlad. En process som brukar beskrivas som framväxt av globala värdekedjor. De flesta länder har bytt penningpolitisk regim till rörlig växelkurs och inflationsmål.

Vad innebär allt detta för hur vi skall se på internationell konkurrenskraft? Vad spelar mer specifikt arbetskraftskostnaderna för roll i denna i denna nya ekonomi. För att utreda detta har Svenskt Näringsliv drivit projektet ”Lönens inverkan på Sveriges internationella konkurrenskraft”, totalt har fem rapporter släppts. Dessa är skrivna av både externa ekonomer och internt. Nu lanseras en sammanfattande sjätte rapport där projektet summeras och där slutsatser av helheten presenteras.

Skriven avTorbjörn HalldinLars JagrénBo Enegren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist