NYHET5 juni 2019

Arbetsförmedlingens matchning kritiseras av Riksrevisionen

Riksrevisionen kritiserar Arbetsförmedlingen för brister i matchningsarbetet mellan arbetssökande och arbetsgivare. Revisionen pekar på att verksamheten aldrig har blivit utvärderad på ett systematiskt sätt. Dessutom uppges verksamheten vila på en svag kunskapsgrund. ”Något vi påpekat länge”, säger Svenskt Näringslivs Edward Hamilton.

Foto: Jenni Anna Gustafsson

– Arbetsförmedlingens analysavdelning har ansvar för att verksamhetens utveckling baseras på fakta och gedigen kunskap. Men den har inte varit inblandad i att ta fram eller utveckla myndighetens metoder, säger Tommi Teljosuo, projektledare för granskningen i ett pressmeddelande.

Den bristande uppföljningen innebär även att bristande likvärdighet för service till arbetssökande i olika delar av landet, enligt riksrevisorn Stefan Lundgren.

Kritiken ligger i linje med den kritik som Svenskt Näringsliv har framfört om bristande likvärdighet. De har i en rapport fört fram behovet av ett mer likvärdigt bedömningssystem.

– Kritiker till reformeringen av Arbetsförmedlingen menar att likvärdigheten riskerar att gå förlorad. Men vilket likvärdighet då? Nu visar Riksrevisionen att matchningen och bedömningen är allt annat än likvärdig, säger Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert vid Svenskt Näringsliv.

Han ser också hur revisionen ger Svenskt Näringsliv rätt vad gäller matchningen i stort.

– Vi anser att matchningsuppdraget helt ska strykas. SCB har tidigare konstaterat att endast 1,5 procent av alla jobb förmedlas via AF:s personal. Andra aktörer gör jobbet mycket bättre, säger Edward Hamilton.

Maria Mattson Mähl är vd för jobbförmedlingsföretaget AlphaCE. Som privat aktör har hon och hennes bransch behövt att underkasta sig hårda krav för att bli certifierade som jobbförmedlare. Arbetsförmedlingen har inte behövt redovisa samma kravuppfyllnad.

- Arbetsförmedlingen har haft ett svårt och ganska spretigt uppdrag och det är bra om de får ett tydligare och mer avgränsat uppdrag. Alla aktörer som jobbar med uppdrag som finansieras av skattemedel bör granskas. Vi privata utförare har sedan tidigare granskats genom vår auktorisationskrav, och inte minst branschens egna krav, säger Maria Mattsson Mähl.

Det brådskar, menar hon. När konjunkturen vänder kan situationen bli akut.

– Just nu finns jobb till de arbetssökande, men det kommer en lågkonjunktur och då är det viktigt att vi hinner få till verkstad, säger Maria Mattson Mähl.

ArbetsförmedlingenArbetsmarknad
Skriven avHenrik Sjögren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist