Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET4 juli 2017

Dags att skrota Arbetsförmedlingen

Svenskt Näringsliv konstaterar att dagens Arbetsförmedling inte behövs. Förtroendet är kört i botten. Det är dags att skilja ut myndighetsutövning från utföraruppdrag, ha koll på kostnader och öka effektiviteten, skriver Carina Lindfelt, avdelningschef för arbetsmarknad.

Foto: Ernst Henry Photography AB

En färsk undersökning från Stockholms Universitet visar på ”extremt låga förtroendesiffror för Arbetsförmedlingen. Likaså är stödet för myndighetens existensberättigandet mycket låg.”

Problembilden är väl känd. Svenskt Näringslivs medlemsföretag använder AF vid rekrytering i allt mindre utsträckning.

Arbetsmarknadsutbildningen – som är den dyraste programinsatsen – ger negativa resultat. Endast några få procent av inskrivna arbetslösa får information från Arbetsförmedlingen som leder vidare till jobb. Samtidigt ser vi en arbetsmarknad där rekryteringsföretag och bemanningsföretag bidrar på ett bra och naturligt sätt.

Vi slår fast följande: Dagens arbetsförmedling behövs inte.

Istället behöver följande reforminriktning nu prioriteras:

  • Skilj ut myndighetsutövning från utföraruppdrag. De delar som t.ex. omfattar insatser för långtidsarbetslösa outsourcas. Utbetalning av ersättningar kan med fördel ske via andra myndigheter.
  • Stärk resultatstyrningen. Använd betygssättning för att öka effektiviteten. Leverantörer som presterar bra ska få mer att göra. Aktörer som levererar dåligt ska få mindre att göra.
  • Öka fokus på kostnader. Sverige lägger 80 miljarder kronor årligen på systemet. Ett land som Tyskland har lyckats halvera utgifterna för hela systemet det senaste decenniet och ligger idag 25-30 procent lägre sett till relation till BNP. Sverige bör ha samma ambition under kommande år. Det skulle i en svensk kontext leda till en besparing om cirka 20 miljarder till år 2022.
ArbetsförmedlingenArbetsmarknad
Skriven avCarina Lindfelt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist