LogoLogo
LogoLogo
Rapport2 oktober 2018

En analys av ungas etablering på arbetsmarknaden

Rapport_Ungdomars_etablering_pa_arbetsmarknaden_webb.pdf.png
Rapport_Ungdomars_etablering_pa_arbetsmarknaden_webb.pdf.png

I Sverige råder stor arbetskraftsbrist – företagen får allt svårare att hitta kompetent personal. Den offentliga sektorns framtida finansiering ställer också stora krav på mängden arbetade timmar. Samtidigt vet vi att ungdomar, särskilt de med svag utbildningsbakgrund, har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Gruppen unga i åldern 15 – 29 arbetar färre timmar än äldre grupper. Till del är detta förstås naturligt men det förklaras också av att många unga har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Att kunna sänka den genomsnittliga etableringsåldern för unga skulle ha väsentliga makroekonomiska effekter. En simulering visar att BNP skulle öka med 23 miljarder och att de offentliga finanserna skulle förbättras med 9 miljarder.

För att få en bild av hur ungas etablering skulle kunna underlättas krävs en analys av hur situationen ser ut i detalj och vad forskning och beprövad erfarenhet har att säga. I rapporten ”En analys av ungas etablering på arbetsmarknaden” görs en omfattande empirisk genomgång av ungas situation på arbetsmarknaden utifrån mängden arbetade timmar. Jämförelser görs internationellt, historiskt och med andra åldersgrupper. Rapporten innefattar också en gedigen genomgång av arbetsmarknadsteori.

Skriven avMattias LundbäckTamara ThornquistSusanne Ackum
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist