Rapport16 maj 2023

Företagens regionala utveckling 2023

Svenskt Näringsliv har 21 regionkontor runt om i landet som gör ett fantastiskt arbete för att lyfta villkoren för företagen i regionen, bland annat med hjälp av undersök- ningen lokalt företagsklimat. Denna årliga undersökning har blivit en benchmark för många kommuner när det gäller att avgöra om de har lyckats med att förbättra företagsklimatet. Det du nu läser är den första utgivningen av en kompletterande undersökning som vi kallar för Företagens Regionala Utveckling (förkortat FRU).

FRU är en rapport som innehåller en mängd information om företagens utveckling runt om i Sverige. Här finns regional statistik avseende andelen nystartade företag, prognoser över företagens utveckling, företagstillväxten, företagens lönsamhet, uppskattade tillväxthinder, och mycket mer. FRU är viktig eftersom den synliggör hur företagen faktiskt har utvecklats i regionen, samt vilka utmaningar som finns för att säkerställa bättre villkor för investeringar och entreprenörskap. Rapporten visar att utmaningarna skiljer sig kraftigt åt mellan olika regioner. Det som upp- fattas som tillväxthinder i en region gör inte det i en annan region. Resultaten kan således användas för att ta fram riktade policyförslag som syftar till att förbättra utvecklingen för företagen i regionen.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist