NYHET16 mars 2016

Fortsatt svårt få tag på rätt medarbetare

Brist på erfarenhet och svagt intresse för vissa utbildningar är huvudskälen till att medlemsföretag har svårt att hitta rätt medarbetare. Samtidigt har sex av tio företag lyckats anpassa behovet av kompetens till den digitaliserade ekonomin. Det framgår av årets rekryteringsenkät.

Arbetsmarknadsexpert Patrik Karlsson.

Att det är problem för företag att hitta rätt medarbetare är ingen åsikt utan empiri. Det visar tidigare rekryteringsenkäter från Svenskt Näringsliv, senaste upplagan, den nionde, är inget undantag. Huvudförklaringen är att arbetssökande saknar yrkeserfarenhet eller utbildning som efterfrågas.

Via webbenkät och telefonintervjuer har 4 571 svar samlats in från medlemsföretag. 67 procent anger att de har svårt att hitta personer med rätt yrkeserfarenhet. 54 procent söker med ljus och lykta efter medarbetare med rätt utbildning och vart fjärde företag spanar i första hand efter någon med passande arbetslivserfarenhet.

– Så länge inget drastiskt görs för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden så fortsätter resultaten att vara negativa. Strukturella utmaningar som låg rörlighet och låg andel enkla jobb består, säger arbetsmarknadsexpert Patrik Karlsson.

Vad gäller utbildning står yrkesförberedande gymnasieskola högst på företagens önskelista. 45 procent har försökt rekrytera personer med sådan bakgrund. 31 procent vill ha medarbetare med högskole- eller universitetsutbildning och 17 procent förordar yrkeshögskola. Samtidigt svarar en tredjedel att de inte har några önskemål på utbildning, däremot krav på bland annat körkort.

Många arbetsgivare betonar även vikten av personliga egenskaper. Mer än varannan, 53 procent, värdesätter förmågan att ta ansvar. Förmåga att vara pålitlig, serviceinriktad, självständig i sitt arbete och flexibel rankas också högt.

Enligt enkäten gäller rekryteringsproblemen hela landet och olika branscher. Det saknas bland annat tekniker, ingenjörer och verktygsmakare inom industrin, tjänstenäringen letar efter revisorer, väktare och programmerare medan handel-, hotell- och restaurang söker butikssäljare, receptionister och kökschefer.

När företag inte får tag på rätt medarbetare tvingas de tacka nej till order. Produktion och service går på sparlåga och uppdrag läggs ut på annan leverantör. Andra konsekvenser är utebliven expansion, hämmad tillväxt och lägre lönsamhet. Dessutom pressas redan anställd personal hårdare, ofta får ägaren ta aktiv del i produktionen.

Enligt Patrik Karlsson är lösningen ett utbildningssystem som håller högre kvalité och som är mer anpassat till näringslivets önskemål samt ökad rörlighet bland dem som redan har ett jobb.

– Dessutom krävs fler jobb som inte har höga krav på erfarenhet eller utbildning. Via dem kan folk skaffa sig arbetslivserfarenhet och söka sig vidare till andra jobb.

I jakten på kompetens tar företag i första hand hjälp av medarbetare, kunder eller leverantörer. Sex av tio svarar att informella kontakter är avgörande för bemanningen. Blickarna riktas också i allt högre grad mot sociala medier. 37 procent använder denna nya teknik, en ökning med tio procent jämfört med 2014.

Värre är det för Arbetsförmedlingen. Andelen missnöjda har fördubblats på några år. I årets mätning svarar 20 procent att rekryteringskanalen fungerar mycket dålig, nio procent tycker att den fungerar mycket bra.

Patrik Karlssons slutsats är att medlemsföretagen i stor utsträckning gett upp hoppet om Arbetsförmedlingen som rekryteringskanal.

– Allt för ofta är kontakterna med Arbetsförmedlingen omständliga och leder inte till att företagen kan rekrytera de medarbetare de har behov av.

Trots problem, så var det fler som försökte hitta rätt arbetskraft under förra året jämfört med året före. Siffran steg från 52 procent 2014 till 58 procent 2015. Enkäten visar vidare att större företag är mer på hugget än mindre. 95 procent av dem med fler än 250 medarbetare har försökt rekrytera, bland dem med en till fyra anställda har cirka 25 procent varit på värvarstråt.

I centrum för årets undersökning står också hur teknikutveckling och digitalisering påverkar kompetensprofilen. Drygt var fjärde företag, 27 procent, anser att kraven har förändrats i hög grad de senaste fem åren, bland annat vad gäller tekniskt kunnande.

I en föränderlig värld kan mycket gå förlorat om inget görs. Men många företag gör mycket. Sex av tio svarar att de, fullt ut eller i hög grad, har lyckats anpassa kompetensen till nya behov. Bäst är de mindre företagen. Eftersom rekrytering är en överlevnadshistoria, stora pengar står på spel, så gäller det att företagen är noggranna och hittar rätt, så att pengar inte rinner ut i sjön i onödan, framgår av undersökningen.

ArbetsförmedlingenArbetsmarknad
Skriven avPeter Ceder
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist