Rapport13 juni 2024

Indikatorer över kvinnors företagande 2024

Svenskt Näringsliv arbetar för ett jämställt arbetsliv där kvinnor och män har samma möjligheter, villkor och ansvar för arbete och karriär. Lika förutsättningar på arbetsmarknaden är viktigt för företagens kompetensförsörjning, Sveriges tillväxt och välfärden. För att Sverige ska kunna vara konkurrenskraftigt behöver vi ta vara på både kvinnors och mäns kompetens och innovationskraft. En viktig grundbult i detta är förutsättningarna att starta och driva företag.

Trots att ungefär lika stor andel kvinnor som män ser affärsmöjligheter i Sverige idag så är det betydligt fler män än kvinnor som startar och driver företag. Skillnaderna är större än i de flesta andra länder i EU.

För att få en bättre förståelse kring dagens läge och behoven framåt har Svenskt Näringsliv gett Entreprenörskapsforum i uppdrag att ta fram indikatorer som mäter företagande och ägande bland kvinnor och män. Indikatorerna studerar såväl det faktiska företagandet som attityder och upplevd förmåga till entreprenörskap i Sverige och andra små europeiska länder.

I den här rapporten redovisas 2024 års indikatorer.

Skriven avEntreprenörskapsforum
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist