NYHET21 maj 2019

Internationella experter om AF-reform: "Lova inte för mycket"

Hur ska Sverige bäst hantera reformeringen av Arbetsförmedlingen? Den frågan svarade tre internationella experter på vid ett seminarium nyligen.

Arbetsförmedlingens reformering ska vara klar under 2021. Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert, anser att arbetet bör genomföras snabbt.Foto: Stina Bengtsson

Arbetsförmedlingen ska enligt uppgörelsen i Januariavtalet reformeras. Av den anledningen bjöd Svenskt Näringsliv in tre ledande internationella experter på privat arbetsförmedling till ett halvdagsseminiarum.

En av experterna var Dan Finn, professor vid University of Portsmouth, som har forskat på reformering av arbetsförmedling. Han tryckte på några punkter när det gäller att designa det nya systemet för arbetsförmedling.

– Det är mycket viktigt att låta förväntningarna ligga på en realistisk nivå. Lova alltså inte för mycket. Man ska också kunna kontrollera kvaliteten på tjänsterna enkelt och så är det viktigt att undvika priskonkurrens. Försök inte att göra det för billigt, sa Dan Finn.

Han fick medhåll av Tony Wilson, Institute Director på Institute for Employment Studies i Storbritannien, som i många år har forskat kring arbetsmarknadstjänster.

– Mitt råd är att införa ett flexibelt och lyhört system som gör det enkelt att justera både för svagheter i systemet och förändringar i konjunkturen.

Margaret Kidd, ministerrådgivare och permanent medlem i Australiens delegation till OECD, menade att det är viktigt att den statliga myndigheten klarar att anpassa sig till det nya systemet.

– Underskatta inte behovet av att förändra utbildningsnivån hos personalen. Arbetsrollerna kommer att förändras. Det krävs mycket förändringsarbete hos personalen, sa hon.

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att påbörja reformeringsarbetet under 2020 och att det ska vara avklarat under 2021. Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv, ansåg anser att arbetet borde genomföras snabbt.

– Det är viktigt att vara offensiv nu för vi börjar inte från noll. Vi har tidigare erfarenheter att luta oss mot. Om Australien klarade sin reformering på ett till två år så borde vi också klara det, sa han.

Men Kristina Lovén Seldén, arbetsmarknadspolitisk expert vid TCO, menar arbetsmarknaden inte är en quick-fix.

– Tidsramen är alldeles för snäv. Förändringarna borde införas gradvis. Man ska inte underskatta faran i att skapa ett sämre system än dagens, sa hon.

Tidtabellen är en stor utmaning, menar Martin Kruse, upphandlingschef på Arbetsförmedlingen, men han hävdar också att myndigheten har stora erfarenheter av tidigare reformer.

– Vi har redan gjort en rad åtgärder för att kunna hantera den här förändringsprocessen, sa han.

För ett år sedan presenterade Svenskt Näringsliv ett reformpaket baserat på fyra principer i rapporten ”Bortom Arbetsförmedlingen”. Edward Hamilton konstaterar att det förslaget rimmar väl med de internationella experternas slutsatser.

– De trycker på just de fyra principer som vi har föreslagit. Det är att systemet ska vara kostnadseffektivt, att man ska kunna mäta leverantörernas resultat, avveckla subventionerade anställningar och istället lägga mer budgetpengar på stöd- och matchningsaktörerna och att mer ha transparens i genomförandet, sa han.

– Vi ligger alltså ganska rätt och det har att göra med att vi under flera års tid har lyssnat in på vad forskningen har att säga, sa Edward Hamilton.

ArbetsförmedlingenArbetsmarknad
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist