Rapport5 maj 2015

Mönster som bryts - Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

I den här rapporten har vi samlat fakta om hur det ser ut på chefsnivå i Svenskt Näringslivs medlemsföretag. Andelen kvinnor som är chefer i våra företag har stadigt ökat och ligger idag på 36 procent – en siffra som närmar sig andelen anställda kvinnor som är 39 procent. Vi har även tittat närmare på hur ledarskapet ser ut i ett antal branscher inom traditionellt mansdominerade områden det vill säga där andelen kvinnor som arbetar är lägre. Andelen kvinnor som är chefer i dessa branscher växer dock och är snart ikapp andelen kvinnor som är anställda, i några fall är andelen redan till och med högre.

Vi visar i denna rapport, där branschernas och företagens arbete tillsammans med den övergripande statistiken är i fokus, att den utveckling som sker med fler kvinnor på högre positioner blir allt mer bestående.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist