NYHET8 april 2019

Privata jobbleverantörer efterlyser ett bättre betygssystem

Satsningen Stöd & matchning, STOM, har varit ett sätt för Arbetsförmedlingen att förbättra resultatstyrningen – men systemet står inför flera utmaningar. Nu vill leverantörer av fristående arbetsförmedlingstjänster att systemet blir mer transparent och effektivt, för både arbetssökande och leverantörer.

Maria Mindhammar, överdirektör på Arbetsförmedlingen.

Arbetsmarknadssatsningen Stöd & matchning infördes 2014 på Arbetsförmedlingen som en metod för arbetssökande att ta hjälp av externa leverantörer av arbetsförmedlingstjänster – och med fem år på nacken har den nu utvärderats av Svenskt Näringsliv i rapporten ”Uppföljning av rating-systemet i Stöd & matchning”.

Rapporten diskuterades under ett seminarium där bland andra Maria Mindhammar, överdirektör på Arbetsförmedlingen, medverkade.

– Jag har läst rapporten med stort intresse, det här är viktiga frågor. Vi har fortsatt prioritera upphandlingsfrågor och höjt det till strategisk nivå, men vi har inte kommit ända fram. Vi behöver spetsa vår behovsanalys och beställarkompetens. Profile-targeting står högt på agendan, säger Maria Mindhammar.

Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv, tycker att det är positivt att Arbetsförmedlingen har tagit till sig av kritiken mot systemet, men att det finns mer kvar att göra.

– Man har börjat utrangera leverantörer som inte presterar tillräckligt väl, vilket är en viktig princip från vår sida och man har gjort ratingssystemet mer träffsäkert, genom att gå från tre till fyra stjärnor. Sedan har de gjort ratingvärdena lite bättre och mer transparanta, men inte alls på den nivån som vi föreslagit.

På plats på seminariet fanns även ett par leverantörer av arbetsförmedlingstjänster, som fick möjligheten att framföra sina synpunkter på hur Stöd & matchning fungerat. Många lade tonvikt på att ratingsystemet, där leverantörerna betygsätts från ett till fyra beroende på hur många de får ut i arbete – där fyra innebär bäst resultat – kan utvecklas bättre.

Det finns i nuläget en fördröjning på omkring ett år innan leverantörens resultat synliggörs för den arbetssökande, vilket kan ge en felaktig bild av leverantören, påpekade man.

– Det kan ju vara så att man gjort jättestora förändringar under den tiden, men ändå bara får en stjärna. Och tvärtom kan du få en fyra för att du hade två jobbcoacher som var jättebra för ett år sedan, och som sedan har lämnat, vilket innebär att du i nuläget inte håller samma höga nivå. Jag skulle vilja se stjärnor redovisas varje kvartal som baseras på tre månader gamla siffror, säger Anne Buckard, Arena personal.

Hon önskar också att mer data redovisas, med andra ord vad som döljer sig bakom stjärnorna mer specifikt.

– Om jag får fyra stjärnor vet jag inte vad vi har gjort rätt, får vi en stjärna vet vi inte vad vi har gjort fel. Jag skulle vilja se statistiken bakom, som; hur många deltagare har gått igenom, hur många har kommit till jobb och vad är profilen på de som har fått jobb? Jag skulle vilja se vilka branscher som har anställt, så att jag kan utveckla och utmana mina medarbetare till att bli bättre.

Torild Carlsson från Ibility tryckte på att man bör förtydliga parametrarna som den arbetssökande ställs inför när den ska in i STOM-systemet. Han anser att geografi, språkstöd och branschval bör strykas, eller ges mindre betydelse när den arbetssökande väljer leverantör – och att fokus bör ligga på resultat.

– En viktig orsak till att många är arbetslösa är att de är inne på fel spår, och så väljer de att söka inom samma bransch igen, trots att de kanske skulle passa bättre i en annan. Det är vad det professionella stödet kan hjälpa till med, men som leverantör får man bara säga att man kan fem branscher. Du kan alltså ha en leverantör med två anställda som får säga att de kan fem branscher, och en annan leverantör med 200 anställda som fortfarande bara får säga att de kan fem branscher. Det faller på sin egen orimlighet att ha den lösningen, säger Torild Carlsson.

ArbetsförmedlingenArbetsmarknad
Skriven avCecilia Burman
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist