LogoLogo
LogoLogo
NYHET1 juli 2016

Regeringen måste agera för en mer öppen arbetsmarknad

Sverige står inför en mycket stor utmaning. Utan kraftfulla reformer för en mer öppen arbetsmarknad riskerar vi ett växande utanförskap, särskilt bland utrikes födda. Ska flera hundra tusen nya jobb kunna skapas krävs en större ansats än vad regeringen hittills uppvisat, skriver Carola Lemne, vd, och Leif Östling, ordförande, som också listar sju reformförslag.

Carola Lemne
Vi behöver förändra strukturerna med höga arbetskraftskostnader och få enkla jobb, skriver Carola Lemne, vd.
Foto: SÖREN ANDERSSON

De närmsta åren måste omkring 460 000 nya jobb växa fram, om Sverige ska klara av att nå regeringens målsättning om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Då krävs ett företagsklimat i världsklass som skapar goda möjligheter för tillväxt. Den offentliga sektorn behöver effektiviseras och skattesystemet förändras, kompetensförsörjningen tryggas, och bostadsmarknaden förbättras. Skolans kvalitet måste stärkas så att den utbildar för de krav som arbetslivet ställer, såväl vad gäller attityder som goda kunskaper i svenska och matematik.

Vårt välstånd är beroende av att det skapas nya högkvalificerade jobb och att det finns människor som har den kompetens som krävs för att konkurrera på en allt tuffare internationell marknad. Ska vi klara sysselsättningen och bygga ett Sverige som håller ihop, utan stort utanförskap, behöver dessutom en betydande del av jobben som skapas vara enkla, i bemärkelsen att de inte kräver stora förkunskaper eller längre utbildning.

Sverige saknar i princip en hel sektor med inträdesjobb till följd av höga ingångslöner, höga skatter på arbete och stelbenta regelverk för anställning. Enkla jobb växer fram om kostnaden och risken för arbetsgivaren är betydligt lägre än idag. När arbetsmarknaden förändras i snabb takt av digitalisering och automatisering ökar dessutom behovet av flexibilitet.

Arbetsförmedlingen betonar den starka tudelningen på arbetsmarknaden och att skillnaderna mellan grupper ökar vad gäller utsikterna att få jobb. 53 procent av alla inskrivna på Arbetsförmedlingen är idag utrikes födda. Många saknar grundläggande utbildning.

Av olika skäl, såsom ålder, är inte ”utbildning först och jobb sen” rätt lösning för alla. Alternativet till flera år i skolbänken kan emellertid inte vara att förpassas till bidragsberoende. Det måste finnas fler vägar till jobb och egen försörjning. Vi behöver förändra strukturerna med höga arbetskraftskostnader och få enkla jobb. Annars riskerar utanförskapet att befästas och breda ut sig. Att vända den utvecklingen är avgörande, inte minst för de individer och familjer som annars får betala priset av passivitet, beroende och den frustration som följer av detta. Vi vinner också eftersom kostnaderna för arbetsmarknadspolitiska åtgärder minskar när sysselsättningen ökar.

Vi vill lyfta fram ett antal reformförslag som kan utgöra ett startskott för det fortsatta arbetet för en mer inkluderande arbetsmarknad.

  • Skapa en introduktionsanställning för nyanlända och andra som har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Anställningsformen är en vidareutveckling av YA-jobben som innebär att den anställda får ersättning upp till en viss del av kollektivavtalad ingångslön, samtidigt som staten bidrar med avskaffad arbetsgivaravgift. Kostnaden för arbetsgivaren behöver halveras. Anställningsformen ska vara öppen för alla företag och inte omfattas av LAS. Istället ska en prövning göras efter en tid om anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning.
  • Öka flexibiliteten i SFI. Nyanlända måste kunna kombinera arbete med språkstudier i svenska utanför arbetstid, till exempel på kvällar och helger.
  • Utveckla en matchningsanställning. Anders Lago, tidigare S-kommunalråd i Södertälje, har utrett en matchningsanställning för långtidsarbetslösa som kan användas för nyanlända. Den bygger på att bemanningsföretag engageras för handledning och kan skapa möjligheter för kortare uppdrag som en väg in på arbetsmarknaden. Detta arbete bör regeringen ta vidare.
  • Bredda RUT och ROT. Taket för avdragen bör höjas och antalet tjänster som omfattas bli betydligt fler. I princip kan alla tjänster som privatpersoner köper omfattas av skattereduktionen.
  • Gör det möjligt för asylsökande att försörja sig själva genom arbete. Förenkla regelverket för arbetstillstånd och kräv bättre samordning mellan myndigheterna.
  • Omfördela resurser till Yrkeshögskola och Yrkesvux. Arbetsmarknadsutbildningen fungerar inte. Därför är det bättre om arbetssökande som behöver komplettera med en yrkesutbildning hänvisas till det ordinarie utbildningsystemet. Inför tydligare resultatstyrning.
  • Konkurrensutsätt Arbetsförmedlingen. Om fler aktörer, till exempel bemanningsföretag, får hjälpa till ökar chanserna att de som behöver stöd får effektiv hjälp att hitta jobb.

Hur vi agerar nu kommer att påverka utvecklingen på arbetsmarknaden under lång tid framöver. Ska flera hundra tusen nya jobb kunna skapas och bidra till Sveriges tillväxt krävs det en större ansats än vad regeringen än så länge uppvisat.

Debattartikeln publicerades i Dagens Industri 1 juli 2016

Nyanlända berättar om sina första jobb

Det första jobbet är viktigt. Det ger erfarenhet, kontakter och självförtroende. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för människor att komma in på arbetsmarknaden. Det vill vi belysa genom att låta människor berätta om sina första jobb. I kampanjen Mitt första jobb berättar en rad nya svenskar om vad deras första jobb i Sverige betyder för dem.
Besök kampanjsidan Mitt första jo
bb

ArbetsmarknadSamhällsekonomiIntegrationenkla jobb
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist