LogoLogo
LogoLogo
NYHET24 april 2018

Så vill Svenskt Näringsliv reformera Arbetsförmedlingen

Svenskt Näringsliv presenterar en rad konkreta reformförslag för Arbetsförmedlingen idag på DN Debatt. För trots de enorma summor som Arbetsförmedlingen konsumerar misslyckas myndigheten med sitt uppdrag.

Foto: Jessica Gow/TT
Arbetsmarknadsexpert Edward Hamilton.
Foto: Stina Bengtsson

Tiden har sprungit ifrån Arbetsförmedlingen konstaterar Edward Hamilton och Peter Jeppsson, arbetsmarknadsexpert respektive vice vd på Svenskt Näringsliv i en debattartikel i Dagens Nyheter idag.

Trots att staten avsätter totalt cirka 80 miljarder kronor i Arbetsförmedlingens system, vilket är nästan dubbelt så mycket som på försvaret, misslyckas myndigheten helt med sitt uppdrag att matcha människor med rätt jobb på arbetsmarknaden.

När Svenskt Näringsliv idag presenterade sin rekryteringsenkät med cirka 6 000 svarande medlemsföretag visar den att samtliga rekryteringsvägar har gått upp jämfört med 2016. Men det gäller inte användningen av Arbetsförmedlingen som ligger kvar på samma nivå som för två år sedan.

Jämfört med 2015 har andelen företag som anser att Arbetsförmedlingen som rekryteringsväg fungerat bra/ganska bra minskat med hela 17 procentenheter. Sociala medier som rekryteringsväg ökar markant.

Av de som använt Arbetsförmedlingen i dag anser även drygt 60 procent att det fungerat dåligt eller mycket dåligt.

Därför måste Arbetsförmedlingen reformeras och i sin rapport presenterar Svenskt Näringsliv en sammanfattning över ett mångårigt arbete i konkreta reformförslag med syfte att stoppa pengarullningen och ge Arbetsförmedlingen möjlighet att klara sitt uppdrag.

Det första förslaget är att myndighetens uppdrag ska begränsas vilket innebär att myndighetens matchningsuppdrag helt bör slopas.

Platsbanken bör gradvis öppnas upp för andra plattformar. På så sätt kan AF bättre fokusera på kontrollfunktion och myndighetsutövning, enligt rapportförfattarna.

Arbetsförmedlingen måste också bli väsentligt bättre på mätning, utvärdering och uppföljning, medan de insatser som inte levererar ska läggas ned.

Det skulle leda till kostnadsbesparingar på mellan 15-20 miljarder kronor under nästa mandatperiod, enligt artikelförfattarna.

Läs hela artikeln på DN Debatt.

ArbetsförmedlingenArbetsförmedlingenArbetsmarknadSvenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist