Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET2 juni 2017

”Sverige behöver genomgripande reformer”

Personer med svag utbildningsbakgrund möter stora etableringssvårigheter på arbetsmarknaden, enligt en ny rapport. "Vi ser en situation idag där insider-outsider problematiken ökar. Sverige behöver nu genomföra ett antal genomgripande reformer som ökar jobbchanserna", säger Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert.

Institutet för arbetsmarknadspolitisk och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) publicerar idag en rapport som pekar på stora etableringssvårigheter på arbetsmarknaden för personer med svag utbildningsbakgrund, äldre arbetslösa och nyanlända flyktingar.

20 procent av ungdomarna och 40 procent av nyanlända flyktingar bedöms ha mycket svårt att ta sig in på svensk arbetsmarknad.

Rapporten baseras delvis på en skrift utgiven av SNS Konjunkturråd tidigare i år. Rapportförfattarna konstaterar även att Sverige står med lägst andel enkla jobb i EU, höga kostnadströsklar och en låg lönespridning jämfört med andra länder.

– Problemanalysen ligger väl i linje med den analys Svenskt Näringsliv gör. Vi ser en situation idag där insider-outsider problematiken ökar. Arbetslöshetens sammansättning är väldigt svårhanterligt när 75 procent av inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen tillhör grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden i dagsläget, menar Edward Hamilton arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.

Som lösning diskuterar IFAU-rapporten enklare och mer resultatbaserade system för nyanländas etablering, mer efterfrågestyrda utbildningar och reformer som gör att ingångslönerna justeras.

– Vi ser att de åtgärder som regeringen har sjösatt som exempelvis snabbspåren, traineejobben och extratjänsterna har stora implementeringsproblem. Vi skulle vilja se mer generella reformer som sänker trösklar in på arbetsmarknaden. Det kan då handla om förstärkt RUT-avdrag, tydligare resultatinriktning i utbildningsinsatserna och reformer som stimulerar fler riktiga enkla jobb. Hela Arbetsförmedlingssystemet behöver därtill göras om i grunden, säger Edward Hamilton.

– Sverige behöver nu genomföra ett antal genomgripande reformer som ökar jobbchanserna och möjliggör bättre kompetensförsörjning till våra medlemsföretag.

Arbetsförmedlingen
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist