Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET13 juni 2019

Sverige långt framme i AI-utvecklingen

AI ändrar förutsättningarna. En ny arbetsmarknad, nya utbildningssystem följer i spåren. Det gäller att hänga med för att inte tappa konkurrenskraft, menar Calle Håkansson, analytiker på Utrikespolitiska institutet.

Europa halkar efter USA och Kina i utvecklingen av AI-teknologin. Privata investeringar måste öka, enligt Calle Håkansson, Utrikespolitiska institutet.Foto: Andrea Liebman

Svenskt Näringsliv träffar Calle Håkansson, analytiker på Utrikespolitiska institutets Europaprogram, för att få hans syn på hur AI påverkar svensk arbetsmarknad och världen i stort.

Var befinner sig AI-teknologin och hur ser utvecklingen ut de närmsta åren?
– Europa som helhet ligger efter både USA och Kina i utvecklingen av AI-teknologin. Investeringar av privata företag är större i både USA och Kina, vilket EU-kommissionen uppmärksammade i ett strategidokument förra året. De europeiska länderna måste samordna sig bättre för att inte tappa konkurrenskraft. Det finns visserligen mycket kompetens inom AI-teknologin i Europa, men den är utspridd över hela Europa och väldigt fragmenterad.

På vilket sätt tror du att förutsättningarna på den svenska arbetsmarknaden kommer att förändras?
– AI kommer förmodligen att ta över en hel del av dagens arbetstillfällen. Det gäller allt från fabriksjobb som ersätts av robotteknologi till kassapersonal som automatiseras. Vi får räkna med en diskussion om nettoeffekten med AI om den nya teknologin spär på arbetslösheten.

Samtidigt finns det en stor osäkerhet eftersom utvecklingen fortfarande är i sin linda. Om man ser på teknologiutveckling ur ett historiskt perspektiv brukar det skapas andra typer av jobb och en annan slags arbetsmarknad i och med varje större teknologiskt utvecklingskliv. Det kommer att innebära socioekonomiska förändringar och kräva nya utbildningssystem, så därför är det väldigt viktigt att vi påbörjar diskussionen redan nu. I Kina är kopplingarna mellan staten, forskning och näringsliv täta och man har därför kommit längre i samarbetet däremellan och i arbetet med att anpassa exempelvis skolsystemet och möjligheten till omskolning i arbetslivet.

Hur hänger svenska företag med i utvecklingen? Finns det några exempel på företag som ligger i framkant?
– Svenska företag är generellt bra på it och teknologi vilket innebär att vi kan vara långt framme i utvecklingen även fortsättningsvis. Ta bara företag som Spotify, Skype och Klarna, som ligger i framkant. Sverige var tidiga i Europa med att ta fram en nationell strategi, vilket är en stor fördel.

– På europeisk nivå är det lite sämre ställt, men i EU:s långtidsbudget för åren 2021-2027 kommer det att finnas med ökad finansiering till AI, så vi kommer att se fler investeringar i AI på den europeiska arbetsmarknaden.

Hur kan förutsättningarna för företagen att utveckla AI-teknologi förbättras?
– För att kunna konkurrera med de amerikanska och kinesiska jätteföretagen kommer Sverige och Europa eventuellt behöva matcha storleken på dessa, vilket de inte gör idag. Det har således uppstått en debatt, framförallt från Frankrike och Tyskland, om EU:s konkurrenslagstiftning och att den kan sätta käppar i hjulet för till exempel investering i AI-teknologi. Generellt är detta dock ett känsligt område och ändringar i konkurrenslagstiftningen skulle kunna leda till mindre innovation och sämre priser för slutkonsumenterna, därför kommer detta troligen bli en svår debatt inom EU framöver, säger Calle Håkansson.

Framtidens arbetsmarknadArbetsmarknad
Skriven av Karin Carlesten
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist