Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
Rapport4 april 2019

Uppföljning av rating-systemet i Stöd & Matchning

Arbetsförmedlingen (AF) genomgår en omvandling och den politiska inriktningen under kommande år är tydlig: myndigheten ska vässas, uppdraget ska tydliggöras och fler fristående aktörer ska tillåtas delta i utförandet av arbetsförmedlingstjänster.

Svenskt Näringsliv har under senare år medverkat till att ge konstruktiva förslag och rekommendationer för att resultat- och processtyrning ska förbättras.

Stöd & Matchning är en resultatbaserad insats, ett slags Australien-modell i miniatyr. Tidigare rapporter i ämnet har belyst förutsättningarna att stärka och prioritera rating-system och objektiva bedömningsstöd så att rätt insats träffar rätt person. Nu gör vi en uppföljningsrapport.

Genom intervjuer med Arbetsförmedlingens tjänstemän och leverantörer i systemet tecknas en bild som möjliggör för förbättringspotential och utvecklingsmöjligheter.

Skriven avEdward Hamilton
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist