REMISSVAR9 december 2022

Remiss av SOU 2022:47 De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet Värdet av förebyggande arbete och allas rätt till en god arbetsmiljö

MOTTAGARE
Arbetsmarknadsdepartementet
Externt diarienummer
A2022/01193
Svenskt Näringslivs diarienummer
2022-118

• Svenskt Näringsliv delar inte utredningens bedömning om att de regionala skyddsombuden uppnår syftet med verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och ifrågasätter objektiviteten i genomförd utvärdering.• Svenskt Näringsliv avstyrker utredningens förslag om en utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud samt förslaget om ett höjt statligt anslag.• Svenskt Näringsliv tillstyrker utredningens förslag om att Arbetsmiljöverket fortsatt bör utveckla och tillhandahålla anpassad information om förutsättningarna för arbetsmiljö i små företag. I anslutning till detta förslag föreslår Svenskt Näringsliv att det införs ett system med oberoende arbetsmiljörådgivare som kan ersätta de regionala skyddsombuden.

Ansvarig handläggareAnna Bergsten
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist