REMISSVAR1 februari 2024

Remittering av betänkandet Översyn av entreprenörsansvaret (SOU 2023:26)

MOTTAGARE
Arbetsmarknadsdepartementet
Externt diarienummer
A2023/00837
Svenskt Näringslivs diarienummer
2023-147

Utredaren har haft i uppdrag att utvärdera och vid behov lägga fram förslag om ändringar i lagen (2018:1472) om entreprenörsansvar för lönefordringar. I uppdraget har även legat att överväga om entreprenörsansvaret, som idag endast gäller i bygg- och anläggningsverksamhet, bör utvidgas till att omfatta fler branscher.

Svenskt Näringsliv har inget att erinra mot utredningens resultat. Det är bra att utredningen inte föreslår någon utvidgning av entreprenörsansvaret till ytterligare branscher. Vad gäller förslaget om att tydliggöra att uthyrda arbetstagares lön ska omfattas av entreprenörsansvaret, kan konstateras att lagen redan tillämpas på detta sätt enligt våra berörda medlemsorganisationer. Därmed skulle en sådan ändring inte ha någon betydelse gällande dagens tillämpning.

I sammanhanget bör nämnas att såväl Svenskt Näringsliv som flera av våra medlemsorganisationer var starkt kritiska till införandet av detta entreprenörsansvar, något som framgår av vårt remissvar till promemorian ”Ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen” (Ds 2017:30).

Ansvarig handläggareAnna Bergsten
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist