Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET15 februari 2018

2017 – konfliktfyllt år trots få konfliktdagar

Avtalsrörelseåret 2017 kom att präglas av många varsel om stridsåtgärder vid sidan av avtalsförhandlingarna. Hamnarbetarförbundet varslade frekvent, dels i konflikten i Göteborgs hamn, dels till stöd för utländska hamnarbetare. "Det är välkommet att förändringar av reglerna på detta område nu på allvar diskuteras", säger vice vd Peter Jeppsson.

Förra årets avtalsrörelse innebar färre varsel om stridsåtgärder i förbundsavtalstvister än under avtalsrörelsen 2016, enligt rapporten Varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad 2011–2017 som publicerats av Svenskt Näringsliv.

Under 2017 lades 49 varsel om stridsåtgärder i förbundsavtalstvister, vilket kan ställas mot 102 varsel 2016. Bilden blir dock en annan om Hamnarbetarförbundets och Syndikalisternas varsel i övriga tvister på arbetsmarknaden inkluderas i varselstatistiken – då varslades det om stridsåtgärder 123 gånger 2017. Därmed kan fjolåret sammanfattas som ett lika konfliktfyllt år på svensk arbetsmarknad som 2016, då det totalt varslades om stridsåtgärder 122 gånger.

– Svensk arbetsmarknad beskrivs ofta som fredlig, med hänvisning till antalet konfliktdagar. Antalet dagar med strejk eller annan stridsåtgärd är dock ett bristfälligt mått på konfliktkostnader. Forskningsinstitutet Ratio har visat att det uppstår kostnader både före, under och efter en konflikt. Det finns heller inga tydliga samband mellan konfliktdagar och konfliktkostnader, säger Peter Jeppsson, vice vd Svenskt Näringsliv.

Därför menar Svenskt Näringsliv att måttet konfliktdagar behöver kompletteras med andra mått för att få en bild av hur hot med konfliktvapnet används på arbetsmarknaden. Svenskt Näringsliv har i rapporten granskat alla varsel om stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad åren 2011 till och med 2017.

Analysen visar att det har förekommit varsel om strejk, blockad och andra stridsåtgärder i en omfattning som ger anledning att ifrågasätta det fredliga intryck som Medlingsinstitutets (MI:s) officiella statistik om konfliktdagar förmedlar.

– Ur företagens perspektiv är det rimligt att fokusera på att avtalen inte ger arbetsfred. Konflikten i Göteborgs hamn är ett hot mot kollektivavtalsmodellen, eftersom ett företag som omfattas av kollektivavtal kan utsättas för stridsåtgärder av ett fack som inte träffar kollektivavtal, säger Peter Jeppsson.

– Det är välkommet att förändringar av reglerna på detta område nu på allvar diskuteras. Det skulle stärka kollektivavtalsmodellen, fortsätter han.

KonfliktreglernaArbetsmarknad
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist